© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   10.10.2015

Metodologia badań roszczeń wobec mienia znacjonalizowanego po II wojnie światowej na przykładzie dóbr wilanowskich

Brak ustawy reprywatyzacyjnej mocno komplikuje proces dochodzenia roszczeń związanych z reformą rolną. Obecnie dla właścicieli lub ich prawnych spadkobierców jedyną drogą do odzyskania swojego majątku pozostaje złożenie skargi o stwierdzenie nieważności przejęcia ich nieruchomości na potrzeby związane z realizacją dekretu o reformie rolnej. Takiej możliwości są pozbawieni właściciele, których nieruchomości zostały przejęte przez państwo zgodnie postanowieniami dekretu. Nie mogą oni wystąpić o zwrot lub rekompensatę.