© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.10.2023

Miejsce, gdzie kultura łączy się z naturą

24 października 2023 r. Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, spotkał się z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK wspiera ochronę rezerwatu przyrody Morysin. Działania te są podejmowane w ramach realizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa programu Re:Generacja.

W ramach wolontariatu pracowniczego goście zasadzili cebule narcyzów i krokusów, które rozkwitną wiosną i będą cennym pożywieniem dla wilanowskich pszczół. Następnie wolontariusze wzięli udział w warsztatach kulinarnych pod hasłem „Potrzeby ogrodne”, prowadzonych przez naszych mistrzów kuchni – rekonstruktorów historycznych, wykorzystujących staropolskie przepisy. Program tych warsztatów jest inspiracją do wykorzystania niewielkich przestrzeni w celu uprawy warzyw i owoców w miastach. Goście wspólnie gotowali i próbowali własnoręcznie przygotowanych potraw, uczestniczyli w zajęciach zielarskich odkrywających właściwości lecznicze roślin, a także odwiedzili pałac i historyczne ogrody wilanowskie.

Spotkanie obejmowało również dyskusję na temat wolontariatu. Mamy nadzieję, że zaproponowany do wspólnego opracowania Kodeks Wolontariusza Środowiskowego stanie się ważnym projektem i sprawi, że coraz liczniejsze grono sponsorów zechce współpracować z muzeum w trosce o zabezpieczenie i regenerację ekosystemów historycznej rezydencji królewskiej.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od 2021 roku jest partnerem programu Re:Generacja, który jest odpowiedzią na ogłoszenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ lat 2021–2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma na celu odbudowę zdegradowanych i zniszczonych ekosystemów jako środek do walki z kryzysem klimatycznym, wyginięciem gatunków i zanieczyszczeniem środowiska. Inicjatorem  programu jest współpracujące z muzeum Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Program zachęca biznes do współpracy i zaangażowania się w działania na rzecz odtwarzania ekosystemów i podnoszenia różnorodności biologicznej. Promuje także rozwiązania oparte na wiedzy ekspertów oraz włączanie pracowników w wolontariat i edukację przyrodniczą.

W ramach programu Re:Generacja w 2021 roku muzeum rozpoczęło współpracę z firmą Ergo Hestia oraz Fundacją Veolia Polska, która od lat promuje działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju i koncentruje się na edukacji ekologicznej mieszkańców we współpracy z samorządami oraz na działaniach na rzecz ochrony zasobów naturalnych.

Obecnie partnerem zaproszonym przez UNEP/GRID-Warszawa do współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – od lat zaangażowany w działania realizujące cele Agendy 2030.

Dzięki wsparciu finansowemu od BGK w tym roku zostaną wykonane kolejne prace poprawiające procesy odnowy rezerwatu przyrody Morysin, który został zgłoszony do programu w 2021 roku. Jest niezwykle wartościowym obszarem nie tylko ze względu na walory środowiskowe, ale także na znajdujące się tam liczne cenne obiekty wpisane do Rejestru Zabytków. Rezerwat przyrody Morysin należy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Podejmowane działania będą skupiały się na oczyszczaniu Kanału Sobieskiego, zwanego też Królewskim, będącego częścią rezerwatu i przebiegającego wzdłuż jego granicy. Łączy on Jezioro Wilanowskie z rzeką Wilanówką i jest zarazem końcowym odcinkiem Potoku Służewieckiego. Tworzy naturalne źródło i zasób wody dla unikalnego ekosystemu rezerwatu, który historycznie ukształtował się pod wpływem często powstających rozlewisk rzecznych. Żyzne namuły umożliwiły powstanie środowiska lasów łęgowych doliny Wisły, podlegających dziś ochronie czynnej.

W ramach tegorocznej współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego planowane jest usuwanie wiatrołomów i oczyszczenie Kanału Sobieskiego, dzięki któremu będzie udrożniony przepływ wody i zmniejszy się osadzanie materii organicznej na dnie. W ten sposób przeciwdziałamy eutrofizacji wód i ograniczamy powstawanie zjawiska przyduchy skutkującej wymieraniem organizmów żywych, m.in. ryb.