© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Migane spotkania muzealne

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza grupy szkolne ze wszystkich typów szkół i w każdym wieku do udziału w lekcjach muzealnych. Lekcje muzealne to fantastyczna alternatywa tradycyjnego zwiedzania, przystosowana merytorycznie i metodycznie do poziomu i potrzeb grup szkolnych.

Zachęcamy do łączenia lekcji muzealnych z niezwykle atrakcyjnymi warsztatami historycznymi i lekcjami przyrodniczymi. Szeroka i dobrze przemyślana oferta edukacyjna Muzeum Pałacu w Wilanowie pozwala zaplanować ciekawy i urozmaicony dzień w letniej rezydencji króla Jana III.
Lekcje muzealne w Wilanowie to sztuka, historia, kultura, natura i tradycja.
Zaplanuj wizytę w Wilanowie zgodnie z własnymi preferencjami!

LEKCJE MUZEALNE
Zajęcia prowadzimy na wybranych częściach ekspozycji stałej w pałacu albo w parku – zależnie od tematu lekcji. Lekcje muzealne są świetną i rekomendowaną alternatywą dla zwiedzania dla grup szkolnych w każdym wieku, podczas których poznajemy pałac pod wybranym kątem.
Do wyboru są lekcje o tematyce historycznej oraz przyrodniczej.

WARSZTATY
Służą pogłębieniu wiedzy w zakresie wybranego tematu. Odbywają się one w sposób stacjonarny (w wybranej sali, w namiocie edukacyjnym rozstawionym w parku lub w sali edukacyjnej w Wozowni). Zależnie od tematu warsztaty mogą też być prowadzone na ekspozycji muzealnej. Do wyboru są warsztaty o tematyce historyczne zne oraz przyrodniczej.

Na życzenie wszystkie zajęcia będą tłumaczone na PJM lub System Językowo-Migowy oraz są dostępne dla osób czytających z ust.

Zajęcia dla określonej grupy wiekowej można wybrać z listy na tej stronie.

Tam również można znaleźć wiele informacji o tym, jak przygotować się do zajęć, czym kierować się przy wyborze tematu lekcji, jak zamówić lekcję. Można tam też zapoznać się z wykorzystywanymi w czasie lekcji materiałami oraz pobrać scenariusze lekcji do realizacji w szkole.

Informacje o pełnej ofercie dla osób z niepełnosprawnością słuchu:
Marta Walewska
e-mail: mwalewska@muzeum-wilanow.pl

Serdecznie zapraszamy!