© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Mniszech Jerzy Jan Wandalin h. własnego

Mniszech Jerzy Jan Wandalin h. własnego (zm. 1693), wojewoda wołyński. Związany z województwem ruskim,  dostał  z cesji ojca starostwo sanockie (1654).  Studiował  w Padwie, gdzie wybrano go na konsyliarza nacji polskiej, był dworzaninem króla Jana Kazimierza, potem kilkakrotnie posłował z województwa ruskiego  na sejmy i działał w samorządzie szlacheckim ziemi sanockiej.  Jako jej starosta, rotmistrz, potem pułkownik,  organizował samoobronę w związku z  atakami rozbójników czy z zagrożeniem tureckim (1667), organizował popisy pospolitego ruszenia.

Podjął się odrestaurowania  i ufortyfikowania sanockiego zamku starościńskiego. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669) i Jana Sobieskiego (1674), był też  w r. 1676  na jego koronacji,  a w bezkrólewiach sprawował w Sanockiem funkcję sędziego kapturowego. Był także deputatem na Trybunał Koronny (1678).

Prawdopodobnie brał udział w odsieczy wiedeńskiej  1683 z chorągwią pancerną, którą wystawił własnym kosztem. W r. 1684 został wojewodą wołyńskim. Dbał o swoje Laszki Murowane i o Brzostowicę w Wielkim Księstwie Litewskim, którą wniosła mu żona, Anna z Chodkiewiczów. Brał udział w komisjach rozpatrujących spory graniczne z Węgrami (1678, 1690). Pozostawił trzech synów i dwie córki.