© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.10.2017

Modernizacja budynku Dawnej Kuchni

29 września 2017 r. Muzeum podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano - Konserwatorskim CASTELLUM Sp. z o.o.  z Wrocławia na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Dawnej Kuchni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie" w oparciu o dokumentację projektową autorstwa pracowni projektowej „Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o.o. ”.  Nadzór nad realizacją prac będzie prowadziła firma „A-Projekt Sp. z o.o.”. Planowany termin rozpoczęcia prac IV kwartał 2017 r., a zakończenia I kwartał 2019 r.

Budynek Dawnej Kuchni wzniesiony został w II połowie  XVIII wieku wg. projektu Szymona Bogumiła Zuga, wybitnego niemieckiego architekta, klasycysty, niewątpliwie jednego z najważniejszych przedstawicieli tego kierunku w architekturze Europy.

W ramach klasycystycznej rozbudowy rezydencji w Wilanowie dla księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, architekt wybudował Kuchnię, Kordegardę, a do południowego skrzydła pałacowego dobudował budynek Łazienki (obecnie budynek Markoniówki) z nowocześnie urządzonym pokojem kąpielowym i sypialnią z bogatą dekoracją sztukatorską i snycerską.

Budynek Kuchni został w latach 60. XX w. przystosowany do funkcji biurowych i mieszkalnych. Dotychczas znajdowały się w nim także pracownie konserwatorskie, kawiarnia z zapleczem, sklep oraz pomieszczenia sanitarne, techniczne i magazynowe. Jego stan techniczny i infrastruktura techniczna wymagały gruntownych prac modernizacyjnych.

Celem inwestycji jest zmiana funkcji budynku Dawnej Kuchni w Pałacu w Wilanowie na kawiarnianą, wystawienniczą oraz biurową, W ramach prac budowlano-wykonawczych zaplanowano m.in.: podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic w celu uzyskania odpowiedniej wysokości pomieszczeń kuchennych, wykonanie izolacji przeciw wodnych
i przeciwwilgociowych piwnic, wykonanie otworów w ścianach wewnętrznych, wykonanie szybów windy osobowej i kuchennej, wyburzenie 2 klatek schodowych i budowę nowych, budowę nowych ścian działowych, wymianę posadzek, modernizacja więźby dachowej i jej przebudowę po likwidacji stropu nad poddaszem i ścianek działowych poddasza, wymiana pokrycia dachu i lukarn, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej
i teletechnicznej oraz doposażenie budynku w instalację wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Zakres prac obejmuje także wykonanie zewnętrznych sieci sanitarnych i elektrycznych zasilających budynek Dawnej Kuchni oraz remont nawierzchni i elementów otoczenia budynku. Przedmiotem inwestycji jest również realizacja technologii zaplecza gastronomicznego kawiarni w budynku Dawnej Kuchni.

Realizacja prac związanych modernizacją i przebudową budynku Kuchni posłuży zwiększeniu i poprawie wykorzystania powierzchni infrastruktury muzeum i dostosowania jej do celów użytkowo-biurowych, edukacyjnych, a także do podniesienia poziom obsługi i recepcji turystycznej, krajowej i międzynarodowej publiczności przybywającej do rezydencji wilanowskiej.

Powstałe przestrzenie w budynku Kuchni będą miejscem organizacji spotkań, seminariów, konferencji, lekcji muzealnych i innych form działalności naukowych, popularno-naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych. Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności będące efektem prowadzonych prac remontowych budynku Kuchni.

Zadanie Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Dawnej Kuchni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logotyp MKiDN