© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.02.2015

Modernizacja dachu skrzydła południowego pałacu w Wilanowie

W ramach modernizacji dachu skrzydła południowego poprzednie przykrycie z miedzi i blachy cynkowej zostało w całości zastąpione miedzianym. Dodatkowo pokryto je pierwszą warstwą patyny, by przyśpieszyć naturalny proces. Dzięki remontowi udało się usunąć wszystkie nieszczelności. Modernizacja dachu nad skrzydłem południowym była skoordynowana z pracami konserwatorskimi przy rzeźbach attykowych. Dzięki temu remontowi nastąpiła znacząca poprawa warunków ekspozycyjnych muzealiów.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ