© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   05.02.2021

Moduł: „Angażując publiczność”

Powstanie modułu „Angażując publiczność” poprzedziło badanie diagnozujące potrzeby edukacyjne oraz stosowane rozwiązania przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych i oprowadzania po muzeum. Rozpoznane zostały także dobre praktyki w zakresie organizacji działań edukacyjnych w wybranych polskich muzeach. Moduł przygotowuje pod kątem praktycznym pracowników muzeum do angażowania publiczności w aktywne zwiedzanie instytucji kultury.

Cel szkolenia: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczących tworzenia i realizacji różnych rodzajów zajęć edukacyjnych oraz oprowadzania wycieczek po muzeach i interpretacji dziedzictwa.

Czas szkolenia: 3 dni

Zakres szkolenia:

  • charakterystyka muzeum,
  • edukacja muzealna,
  • komunikacja,
  • praca z grupą i jej opiekunem,
  • rozwiązywanie trudnych sytuacji, radzenie sobie ze stresem,
  • budowanie opowieści.

Dla kogo:

  • edukatorów muzealnych, rekonstruktorów, kuratorów,
  • osób rozpoczynających swoją przygodę edukacyjną z publicznością,
  • osób posiadających dużą wiedzę o kolekcji muzeum, które nie przechodziły szkoleń z zakresu edukacji muzealnej.

Autorki modułu: Dorota Bill-Skorupa, Aleksandra Głowacz, Barbara Gołębiowska, Magdalena Jabłońska-Nowak, Katarzyna Liwak-Rybak, Angelika Madura, Agnieszka Piórkowska, Bożena Pysiewicz

Instytucje zaangażowane w powstanie modułu:

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Warszawy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Narodowe w Warszawie