© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   04.01.2023

Moduł: „Otwarte Muzeum”

Szkolenie służy podniesieniu jakości obsługi gości międzynarodowych w instytucjach kultury. Pozwala lepiej zrozumieć wpływ kultury na zachowanie gościa i pracownika. W trakcie szkolenia ćwiczyć będziemy zachowania budujące i usprawniające komunikację z przedstawicielami innych kultur.

Czas trwania: 8 godz.

Cel główny:

  • Rozwinięcie kompetencji podnoszących jakość obsługi gości międzynarodowych w instytucjach kultury.

Zakładane rezultaty:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • lepiej rozumieć wpływ kultury na zachowania i sytuacje zawodowe związane z obsługą międzynarodowych gości i/lub współpracą z obcokrajowcami;
  • wchodzili w efektywniejsze kontakty i budowali pozytywne relacje z gośćmi międzynarodowymi poprzez większą świadomość i wiedzę na temat zasad i norm kierujących zrachowaniami ludzi z różnych kultur;
  • pewniej i sprawniej komunikowały się z międzynarodowymi klientami lub współpracownikami.

Zawartość merytoryczna:

  • dynamika relacji międzykulturowych
  • definicja kompetencji międzykulturowej w praktyce
  • wpływ kultury na codzienne zachowania
  • analiza międzykulturowych incydentów krytycznych
  • porównywanie kultur