© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   18.03.2016

Moduł: „Różne potrzeby zwiedzających”

Szkolenie rozwija wiedzę o potrzebach różnych grup zwiedzających i możliwościach odpowiadania na ich oczekiwania (np. seniorów, dzieci, gości z niepełnosprawnościami, osób z różnych kręgów kulturowych, znanych osobistości, dziennikarzy).

Czas szkolenia: jeden dzień, ok. 9 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Podnoszenie kompetencji uczestników w zakresie kontaktu i pomocy gościom instytucji kultury z uwzględnieniem ich różnorodnych potrzeb.
 • Wyróżnianie grup zwiedzających i określanie ich potrzeb: osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci i młodzieży, osoby z innych krajów i kręgów kulturowych, znane osobistości i dziennikarze.
 • Doświadczenie przez uczestników ograniczeń, jakie napotykają w muzeum różne grupy zwiedzających.
 • Wypracowanie sposobów i umiejętności profesjonalnego kontaktu i pomocy zwiedzającym z różnymi potrzebami.

Zawartość merytoryczna:

 • Różne grupy gości ze specjalnymi potrzebami.
 • Zmiana podejścia do różnych grup osób niepełnosprawnych.
 • Pierwszy kontakt i właściwe zachowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych. 
 • Potrzeby poszczególnych grup.

Materiały szkoleniowe i wyposażenie:

 • Tablica typu flipchart (z papierowymi kartami) i pisaki.
 • Laptop i projektor multimedialny oraz ekran.
 • Klej i nożyczki.
 • Opcjonalnie (w zależności od szkolonej grupy) fotografie wykonane w obiekcie.
 • Długopisy i notatniki.
 • Kartka z tekstem do ćwiczenia nr 3 do odczytania z ruchu warg (A5 z tekstem zapisanym poziomo, aby można ją było wkleić w zeszycie ćwiczeń), np. zaproszenie na wydarzenie lub fragment regulaminu instytucji.
 • Dwa rysunki do treningu audiodeskrypcji – jeden prostszy, drugi bardziej złożony (oba w formacie A5 poziomo, aby można było je wkleić w zeszycie ćwiczeń).
 • Materiały informacyjne dotyczące misji i przepisów wewnętrznych danej instytucji (np. • strategia, regulamin zwiedzania, przepisy dotyczące zniżek itp.).
 • Opaski na oczy, wózki inwalidzkie, zatyczki (stopery) do uszu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl