© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Moduł: „Różne potrzeby zwiedzających”

Szkolenie rozwija wiedzę o potrzebach różnych grup zwiedzających i możliwościach odpowiadania na ich oczekiwania (np. seniorów, dzieci, gości z niepełnosprawnościami, osób z różnych kręgów kulturowych, znanych osobistości, dziennikarzy).

Czas szkolenia: jeden dzień, ok. 7 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

  • Podnoszenie kompetencji uczestników w zakresie kontaktu i pomocy gościom instytucji kultury z uwzględnieniem ich różnorodnych potrzeb.
  • Wyróżnianie grup zwiedzających i określanie ich potrzeb: osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci i młodzieży, osoby z innych krajów i kręgów kulturowych, znane osobistości i dziennikarze.
  • Doświadczenie przez uczestników ograniczeń, jakie napotykają w muzeum różne grupy zwiedzających.
  • Wypracowanie sposobów i umiejętności profesjonalnego kontaktu i pomocy zwiedzającym z różnymi potrzebami.

Zawartość merytoryczna:

  • Różne grupy gości ze specjalnymi potrzebami.
  • Zmiana podejścia do różnych grup osób niepełnosprawnych.
  • Pierwszy kontakt i właściwe zachowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych. 
  • Potrzeby poszczególnych grup.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


kontakt:
Justyna Dominiak
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl