© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   18.03.2016

Moduł: „Wprowadzenie do obsługi klienta instytucji kultury”

Szkolenie podkreśla rolę personelu pierwszego kontaktu i znaczenie wysokiej jakości obsługi, rozwija postawy sprzyjające współpracy z odwiedzającymi zgodne z procedurami obowiązującymi w instytucjach dziedzictwa.

Czas szkolenia: jeden dzień, ok. 9 godzin + 1 godz. na egzamin

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie znaczenia wysokiej jakości obsługi.
 • Analiza technik pomagających w spełnieniu i przekraczaniu oczekiwań klienta.
 • Stworzenie w zespole podstaw do otwartej, dynamicznej współpracy między sobą oraz z klientem.
 • Doskonalenie umiejętności w sferze komunikowania się i współpracy z innymi oraz dzielenia się doświadczeniami.
 • Uświadomienie sobie przez uczestników swoich indywidualnych postaw i barier utrudniających współpracę.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających współpracy z klientem.

Zawartość merytoryczna:

 • Wprowadzenie – ustalenie norm grupowych i omówienie proponowanych zasad pracy szkoleniowej.
 • Przedstawienie przebiegu szkolenia, jego celów i zakładanych efektów.
 • Zapewnienie klientowi satysfakcji dzięki obsłudze najwyższej jakości.
 • Oczekiwania i potrzeby klientów.
 • Ocena zadowolenia klientów.
 • Nasza rola w tworzeniu najwyższej jakości obsługi.
 • Inteligencja emocjonalna.
 • Zasady dobrej komunikacji: aktywne słuchanie i umiejętność zadawania pytań.
 • Powitanie klienta i prowadzenie small talk.
 • Przekraczanie oczekiwań klientów.

Materiały szkoleniowe i wyposażenie:

 • Tablica typu flipchart (z papierowymi kartami) i pisaki.
 • Laptop i projektor multimedialny oraz ekran.
 • Opcjonalnie (w zależności od szkolonej grupy) fotografie wykonane w obiekcie.
 • Długopisy i notatniki.
 • Materiały informacyjne dotyczące misji i przepisów wewnętrznych danej instytucji (np. strategia, regulamin zwiedzania, przepisy dotyczące zniżek itp.).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami szkoleniowymi, dostępnymi w ramach programu ECHOCAST.


kontakt:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl