© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.09.2021

Moduł: „Współpraca – klucz do rozwoju instytucji”

Sprawne działanie instytucji kultury, realizacja przedsięwzięć wystawienniczych, wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych wymaga zaangażowania wielu osób i ich współdziałania. Umiejętność współpracy stanowi w tym kontekście kompetencję kluczową. Co ciekawe, umiejętność tę można trenować i rozwijać, co umożliwia nowy moduł szkoleniowy.

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące budowania kultury współpracy w relacjach zawodowych.

Czas szkolenia: 1 dzień

Zakres szkolenia:

  • współzależność jako podstawowa przesłanka do współpracy;
  • prawo relacji społecznych Deutscha;
  • cechy kultury opartej na współpracy i rywalizacji;
  • od czego zależy jakość współpracy;
  • trzy aspekty kompetencji – wiedza, postawy i umiejętności.

W efekcie szkolenia uczestnicy:

  • nauczą się traktować współpracę jako kompetencję, którą można rozwijać poprzez poszerzanie wiedzy, wzmacnianie określonych postaw i trenowanie umiejętności;
  • zrozumieją, jakie cechy środowiska zawodowego sprzyjają współpracy, a jakie do niej zniechęcają;
  • dowiedzą się, co motywuje ludzi do współpracy i jakie umiejętności są kluczowe dla konstruktywnej współpracy;
  • rozpoznają u siebie i w swoim bezpośrednim otoczeniu zawodowym czynniki wspierające współpracę;
  • zaplanują osobiste działania rozwojowe w kierunku wzmacniania kompetencji współpracy.

Dla kogo: pracownicy instytucji kultury

Autor modułu: Mariusz Turek – psycholog, absolwent Podyplomowego Studium Coachingu przy Laboratorium Psychoedukacji i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w takich obszarach jak: komunikacja interpersonalna, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, umiejętności trenerskie, współpraca w zespole, zarządzanie i przywództwo, coaching.

Konsultacje merytoryczne: Katarzyna Liwak-Rybak