© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Morsztyn Władysław h. Leliwa (zm. 1689)

Morsztyn Władysław h. Leliwa (zm. 1689), bachmistrz wielicki, poseł sejmowy. Brał udział w walkach z Kozakami w okresie powstania Bohdana Chmielnickiego. W październiku 1655 r. opowiedział się po stronie Szwedów i schronił się pod opiekę Karola X Gustawa w Krakowie. W 1660 r. kupił od Aleksandra Morsztyna bachmistrzostwo wielickie, a w 1668 uzyskał doń prawo dziedziczne.

Od 1661 r. należał do obozu regalistów, popierając królewskie plany elekcji vivente rege. Prawdopodobnie w tym samym czasie porzucił arianizm i przeszedł na katolicyzm, uzyskując kaduk po krewnym, arianinie Hieronimie Gratusie Moskorzowskim oraz skupując majątki ariańskie w województwie krakowskim; nadal jednak utrzymywał kontakty ze środowiskiem ariańskim, a przy arianizmie pozostała jego żona Barbara z Moskorzowskich.

Jego stanowisko wobec sporu malkontentów z królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim nie jest jasne: w lipcu 1672 r. podpisał antykrólewską konfederację, ale w grudniu t.r. (po otrzymaniu starostwa kowalskiego) uczestniczył jako regalista w sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach, a następnie w warszawskim zjeździe generalnym (tzw. kontynuacji konfederacji gołąbskiej) na początku 1673 r., biorąc m.in. udział w powitaniu Mikołaja Prażmowskiego i Jana Sobieskiego. Za panowania Jana III znalazł się w obozie prokrólewskim, popierając władcę nawet w sporze ze swym krewnym Janem Andrzejem Morsztynem. Wielokrotnie posłował na sejmy z województwa krakowskiego, a w latach 1671 i 1673 był marszałkiem sejmiku tegoż województwa. Zmarł w 1689 r.