© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   12.07.2017

Możliwość realizacji nasadzeń zastępczych na terenie muzeum

Szanowni Państwo,

informujemy, że na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie możliwa jest realizacja obowiązku wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew, wynikającego z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 nr 0, poz. 2134, z późn. zm.).

Ze względu na rosnącą presję urbanizacyjną i wynikające z niej zmiany środowiskowe konieczne jest przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu ekosystemu ogrodów przypałacowych w Wilanowie.

Bieżące potrzeby Muzeum na lata 2020–2021 to drzewa liściaste i iglaste oraz krzewy, które posłużą do rekonstrukcji m.in. boskietu północnego i południowego z przełomu XVIII i XIX w., a także do obsadzenia dwóch kwater w Gaju Akademosa.

Gatunki drzew wchodzące w skład nasadzeń w 2020 r.:

 • 10 dębów szypułkowych (Quercus robur) o obwodzie pni 18–20 cm mierzonych na wysokości 130 cm. Drzewa te znajdą się w bardzo reprezentacyjnej lokalizacji. To dwie kwatery w Gaju Akademosa. Dęby pogrupowane po 5, posadzone w tzw. cynek stanowić będą właściwe tło dla pomników Franciszka Karpińskiego i Jana Kochanowskiego. Obydwie grupy pozwolą także wysłonić Ławę Szeptów, a z czasem stworzyć atmosferę właściwą platońskim gajom zakładnym pośród dębów i platanów.
 • 4 lipy drobnolistne (Tilia cordata) o obwodzie pni 18–20 cm mierzonych na wysokości 130 cm. Drzewa te znajdą się w skrajni ziemnej rampy na północnej pergoli parkowej. Pomogą one odtworzyć XIX-wieczny szpaler drzew domykający kompozycyjnie od południa niewielki Gaj Akademosa.
 • 1 wiąz szypułkowy (Crataegus laevigata) o obwodzie pnia 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm. Egzemplarz ten uzupełni historyczną grupę wiązów rosnącą przy Potoku Służewieckim w okolicy dawnego Domu Podstarościego. Ta malownicza grupa drzew, złożona pierwotnie z pięciu egzemplarzy tego samego gatunku, kulisowała widok z głębi parku dla zabudowań dawnego folwarku.
 • 1 jodła pospolita (Abies alba) o obwodzie pnia 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm. Ten soliterowy egzemplarz drzewa iglastego akcentował na przełomie XIX i XX w. widok z centralnej części parku na Altanę Chińską. Rósł on przy skrzyżowaniu głównej drogi parkowej z malowniczą ścieżką biegnącą wzdłuż Jeziora Wilanowskiego.
 • 1 grab pospolity (Carpinus betulus) o obwodzie pnia 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm. Egzemplarz drzewa tego gatunku pozwoli na kontynuację rekonstrukcji szpaleru grabowego oddzielającego barokowy ogród dolny od krajobrazowego parku południowego.
 • 1 sosna wejmutka (Pinus strobus) o obwodzie pnia 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm. Egzemplarz ten pozwoliłby na częściowe odtworzenie kulisy widokowej z głębi parku południowego na pagórek z Krzyżem Maltańskim.
 • 4 świerki zwyczajne (Picea abies) o obwodzie pni 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm. Grupa tych świerków wraz z sosną wejmutką (Pinus strobus) oprawiała niegdyś widok na pagórek z Krzyżem Maltańskim.

Gatunki drzew wchodzące w skład nasadzeń do 2024 r. (nie wcześniej niż w 2021 r.), które posłużą do rekonstrukcji boskietu północnego z przełomu XVIII i XIX w.:

 • 5 kasztanowców białych (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pni 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm, 
 • 67 lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obwodzie pni 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm, 
 • 4 świerki zwyczajne (Picea abies) o obwodzie pni 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
 • 11 głogów dwuszyjkowych (Crataegus laevigata) o obwodzie pni 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm. 

Gatunki drzew i krzewów, które posłużą do rekonstrukcji boskietu południowego z przełomu XVIII i XIX w.:

 • 66 lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obwodzie pni 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm, 
 • 4 świerki zwyczajne (Picea abies) o obwodzie pni 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
 • 1 dąb szypułkowy (Quercus robus) o obwodzie pnia 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm,
 • 1 wiąz szypułkowy (Ulmus laevigata) o obwodzie pnia 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm, 
 • 1 topola biała (Populus alba) o obwodzie pnia 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm, 
 • 1 klon pospolity (Acer platanoides) o obwodzie pnia 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm, 
 • 1 jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 18–20 cm mierzonym na wysokości 130 cm.

Realizacja nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie umożliwia kontynuację i utrzymanie postępu rewaloryzacyjnego zabytkowych ogrodów. Dzięki tego typu działaniom Ogród Wilanowski znacząco się zmienił w ostatnich trzech latach, o czym więcej można przeczytać tutaj.

Kontakt:

Kamila Domańska
kierownik Działu Ogrodowego
kdomanska@muzeum-wilanow.pl