© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.05.2023

Multimedia

Wideooprowadzanie

Wideooprowadzanie po wystawie przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych gościach muzeum. Ścieżka poprowadzi ich przez kolejne sale i przybliży najważniejsze tematy. Przyjrzymy się również najciekawszym eksponatom. Materiał będzie przetłumaczony na polski język migowy oraz dodamy audiodeskrypcję.

Audioprzewodnik

Zaktualizujemy również audioprzewodnik. Przede wszystkim dodamy audiodeskrypcje nowych sal wystawienniczych oraz ścieżkę w tekście łatwym do czytania i rozumienia.


Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. „Kultura bez barier” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w partnerstwie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacją Kultury bez Barier oraz Institut für Bildung und Kultur e.V.