© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   01.12.2020

„Museum of Communities” – Muzeum Społeczności | Erasmus+

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy projekt „Museum of Communities” współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Wspólnie z Pałacem Królewskim w Gödöllő oraz włoską organizacją pozarządową Stazione Utopia będziemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie szkolić i uczyć, jak zachęcać społeczności lokalne wokół muzeów do zaangażowania się w wolontariat, jak ciekawie i zachęcająco opowiadać o dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym i historycznym, wplatając w opowieść również własne doświadczenia i historie. Wraz z kolegami z Węgier i Włoch planujemy stworzyć narzędzie edukacyjne – kostkę narracyjną, która będzie wspierała wolontariuszy i edukatorów w uczeniu się jak budować unikalną opowieść, porządkować argumentację, budować samodzielne sądy o omawianym obiekcie lub zjawisku, wplatając także własne przemyślenia. Kostka narracyjna będzie dostępna do bezpłatnego pobrania i korzystania przez wszystkich zainteresowanych.

Aktywności planowane w projekcie:

  • Międzynarodowe spotkania Learning, Teaching, Training (LTT), w czasie których wyłoniona w programie grupa ekspertów z Wilanowa, Gödöllő i Florencji będzie miała okazję wymienić się dobrymi praktykami oraz wzajemnie szkolić w obszarach takich jak praca z wolontariuszami i tworzenie zaangażowanej społeczności wokół instytucji.
  • Międzynarodowe spotkania grupy zarządzającej projektem (TPM) w każdej z organizacji uczestniczących pomogą nam efektywnie realizować zaplanowane działania.
  • Stworzenie narzędzia edukacyjnego, tzw. kostki narracyjnej.
  • Seminarium online poświęcone doświadczeniom zdobytym w czasie trwania projektu.
  • Przygotowanie serii artykułów na temat nieformalnej edukacji dorosłych oraz angażowania społeczności lokalnej w działalność instytucji.


Projekt uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej z programu Erasmus +, który wspiera partnerstwa strategiczne na poziomie europejskim. Projekty dotyczące edukacji i szkoleń promują rozwój wiedzy w Europie oraz pozwalają realizować założenia strategii Europe 2020 – zrównoważonego rozwoju i włączania społecznego.

Czas trwania projektu: grudzień 2020 – lipiec 2022

Lider projektu: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy projektu: