© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   01.12.2020

„Museum of Communities” – Muzeum Społeczności | Erasmus+

Kontynuujemy projekt „Museum of Communities” współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Wspólnie z Pałacem Królewskim w Gödöllő oraz włoską organizacją pozarządową Stazione Utopia wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie szkolimy i uczymy, jak zachęcać społeczności lokalne wokół muzeów do zaangażowania się w wolontariat, i jak ciekawie i zachęcająco opowiadać o dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym i historycznym. Wraz z kolegami z Węgier i Włoch stworzyliśmy  ogólnodostępne narzędzie edukacyjne – kostkę narracyjną, która wspiera wolontariuszy i edukatorów w uczeniu się, jak tworzyć unikalną opowieść, porządkować argumentację, budować samodzielne sądy o omawianym obiekcie lub zjawisku, jednocześnie wplatając w opowieść również własne doświadczenia i historie.

Aktywności realizowane w projekcie:

  • Międzynarodowe spotkania Learning, Teaching, Training (LTT), w czasie których wyłoniona w programie grupa ekspertów z Wilanowa, Gödöllő i Florencji wymienia się dobrymi praktykami oraz wzajemnie szkoli w obszarach takich jak praca z wolontariuszami, imigrantami oraz tworzenie zaangażowanej społeczności wokół instytucji. W czasie trwania projektu odbyły się cztery spotkania: dwa w Warszawie, po jednym we Florencji i w Gödöllő. 
  • Międzynarodowe spotkania grupy zarządzającej projektem (TPM) w każdej z organizacji uczestniczących pomagają nam efektywnie realizować zaplanowane działania.
  • Stworzenie narzędzia edukacyjnego, tzw. kostki narracyjnej. Narzędzie wspiera kadrę edukacji dorosłych w kontaktach z lokalną społecznością i włączaniem jej w działania związane z programem wolontariatu.
  • Seminarium online  poświęcone zdobytym doświadczeniom oraz upowszechnianiu wypracowanego narzędzia edukacyjnego odbędzie się w styczniu 2023 roku.
  • Przygotowanie serii artykułów na temat nieformalnej edukacji dorosłych oraz angażowania społeczności lokalnej w działalność instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na Elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE: Local commuity engagement in museums's programs: practices, experiences and challenges i Też tak chcę!

Kostka narracyjna  – nowe narzędzie edukacyjne 

W ramach projektu Erasmus + „Muzeum społeczności”, razem z naszymi partnerami z Pałacu Królewskiego w Gödöllő i organizacji pozarządowej Stazione Utopia z Florencji, stworzyliśmy nowe, ogólnodostępne narzędzie edukacyjne.

Kostka narracyjna (ang. story cube) wspiera pracę z wolontariuszami w obszarze budowania angażujących, niepowtarzalnych opowieści o obiektach muzealnych.

Zaprojektowaliśmy nie jedną, lecz dwie kostki:

  • kostkę zmysłów, która wspomaga proces doświadczania obiektów poprzez zmysły;
  • kostkę myśli stworzoną w taki sposób, aby zachęcić użytkowników do refleksji i myślenia krytycznego.

Kostki narracyjne umożliwiają zadawanie pytań dotyczących obiektów dziedzictwa i spojrzenie na nie w nowy sposób, inspirując do wspólnego uczenia i dyskusji. Narzędzie może być wykorzystywane w pracy z początkującymi i zaawansowanymi opowiadaczami. Kostki narracyjne są uniwersalnym rozwiązaniem do stosowania w edukacji dorosłych.

Pobierz szczegółową instrukcję i szablon graficzny kostek narracyjnych (materiały dostępne w języku polskim i angielskim):


Projekt uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej z programu Erasmus +, który wspiera partnerstwa strategiczne na poziomie europejskim. Projekty dotyczące edukacji i szkoleń promują rozwój wiedzy w Europie oraz pozwalają realizować założenia strategii Europe 2020 – zrównoważonego rozwoju i włączania społecznego.

Czas trwania projektu: grudzień 2020 – marzec 2023

Lider projektu: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy projektu:

Skontaktuj się z nami:

aczarnecka[at]muzeum-wilanow.pl


Wersja angielska artykułu o projekcie „Erasmus+ Museum of Communities”