© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   01.12.2020

„Museum of Communities” – Muzeum Społeczności | Erasmus+

Kontynuujemy projekt „Museum of Communities” współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Wspólnie z Pałacem Królewskim w Gödöllő oraz włoską organizacją pozarządową Stazione Utopia wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie szkolimy i uczymy, jak zachęcać społeczności lokalne wokół muzeów do zaangażowania się w wolontariat, jak ciekawie i zachęcająco opowiadać o dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym i historycznym, wplatając w opowieść również własne doświadczenia i historie. Wraz z kolegami z Węgier i Włoch pracujemy nad stworzeniem narzędzia edukacyjnego – kostki narracyjnej, która będzie wspierała wolontariuszy i edukatorów w uczeniu się jak budować unikalną opowieść, porządkować argumentację, budować samodzielne sądy o omawianym obiekcie lub zjawisku, wplatając także własne przemyślenia. Kostka narracyjna będzie dostępna do bezpłatnego pobrania i korzystania przez wszystkich zainteresowanych.

Aktywności realizowane w projekcie:

  • Międzynarodowe spotkania Learning, Teaching, Training (LTT), w czasie których wyłoniona w programie grupa ekspertów z Wilanowa, Gödöllő i Florencji wymienia się dobrymi praktykami oraz wzajemnie szkoli w obszarach takich jak praca z wolontariuszami, imigrantami oraz tworzenie zaangażowanej społeczności wokół instytucji. Do tej pory odbyły się cztery spotkania: dwa w Warszawie, po jednym we Florencji i w Gödöllő. 
  • Międzynarodowe spotkania grupy zarządzającej projektem (TPM) w każdej z organizacji uczestniczących pomagają nam efektywnie realizować zaplanowane działania.
  • Tworzenie narzędzia edukacyjnego, tzw. kostki narracyjnej. Narzędzie będzie wspierać kadrę edukacji dorosłych w kontaktach z lokalną społecznością i włączaniem jej w działania związane z programem wolontariatu.
  • Seminarium online  poświęcone zdobytym doświadczeniom oraz upowszechnianiu wypracowanego narzędzia edukacyjnego odbędzie się na koniec projektu (styczeń 2023).
  • Przygotowanie serii artykułów na temat nieformalnej edukacji dorosłych oraz angażowania społeczności lokalnej w działalność instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na Elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE: Local commuity engagement in museums's programs: practices, experiences and challenges i Też tak chcę!


Projekt uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej z programu Erasmus +, który wspiera partnerstwa strategiczne na poziomie europejskim. Projekty dotyczące edukacji i szkoleń promują rozwój wiedzy w Europie oraz pozwalają realizować założenia strategii Europe 2020 – zrównoważonego rozwoju i włączania społecznego.

Czas trwania projektu: grudzień 2020 – marzec 2023

Lider projektu: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy projektu:


Kostka narracyjna została wykorzystana w procesie szkolenia wilanowskich wolontariuszy w ramach projektu „Blisko".