© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   01.12.2020

„Museum of Communities” – Muzeum Społeczności | Erasmus+

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy kolejny projekt „Museum of Communities” współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Wspólnie z Pałacem Królewskim w Gödöllő oraz włoską organizacją pozarządową Stazione Utopia będziemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie szkolić i uczyć, jak zachęcać społeczności lokalne wokół muzeów do zaangażowania się w wolontariat, jak ciekawie i zachęcająco opowiadać o dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym i historycznym, wplatając w opowieść również własne doświadczenia i historie. Wraz z kolegami z Węgier i Włoch planujemy stworzyć narzędzie edukacyjne – kostkę narracyjną, która będzie wspierała wolontariuszy i edukatorów w uczeniu się jak budować unikalną opowieść, porządkować argumentację, budować samodzielne sądy o omawianym obiekcie lub zjawisku, wplatając także własne przemyślenia. Kostka narracyjna będzie dostępna do bezpłatnego pobrania i korzystania przez wszystkich zainteresowanych.

Projekt „Museum of Communities” będzie trwał 20 miesięcy, a na jego zakończenie planujemy zorganizować seminarium online, podczas którego opowiemy czego nauczyliśmy się dzięki projektowi.