© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Otwarte – popularyzacja badań naukowych

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie realizuje program popularyzujący wyniki badań naukowych w formie krótkich artykułów udostępnianych w kompendium wiedzy na wortalu www.wilanow-palac.pl/pasaz. Dostęp do wiedzy ułatwiają wyszukiwarka i słownik tagów. Dzięki pracom podjętym w ramach zadania „Muzeum Otwarte” możliwe było pozyskanie nowych artykułów do tej otwartej bazy wiedzy o historii i kulturze staropolskiej oraz przetłumaczenie dużej liczby tekstów popularnonaukowych na język angielski.

Znaczny przyrost treści wymagał nowego uporządkowania zasobów, które z założenia mają być łatwo dostępne. Wsparcie ze środków UE umożliwiło usprawnienie mechanizmu internetowej encyklopedii, w szczególności stworzenie nowej struktury funkcjonalnej i formy wizualnej „Pasażu wiedzy” powiązanego z wortalem muzeum.

Ważny element zadania to opracowanie nowych narracji – ścieżek tematycznych do audioprzewodników, ich tłumaczenie na języki obce oraz wprowadzenie do użytku publiczności na urządzeniach mobilnych. Produkcja i promocja dwóch filmów dokumentalnych o historii pałacu i jego mieszkańców oraz organizacja konferencji to kolejne elementy projektu, którego celem było szerokie udostępnianie zasobów muzeum jako źródła wiedzy o historii i kulturze staropolskiej.

Zadanie „Muzeum Otwarte” zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ