© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.11.2022

„Muzeum otwarte” | projekt integracyjny

Projekt „Muzeum otwarte” wspiera integrację społeczeństwa polskiego i ukraińskiego oraz przeciwdziała podziałom społecznym. Rozwija postawy wzajemnej tolerancji, otwartości i zrozumienia międzykulturowego. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszerzamy ofertę działań edukacyjnych i dostosowujemy ją do ciągle zmieniającej się sytuacji. Projekt obejmuje:

  • warsztaty i zajęcia edukacyjne w pałacu i w ogrodach – skupiają się one na poszukiwaniu i rozumieniu pojęć związanych ze wspólnym dziedzictwem kulturowym, m.in. spływy kajakowe po Jeziorze Wilanowskim, warsztaty botaniczne i kulinarne, mobilne gry terenowe;
  • opracowanie nowego modułu szkoleń ECHOCAST dla polskich muzealników realizujących działania dla uchodźców – pracownicy muzeów stają w obliczu wyzwań wywołanych kryzysem wojennym, pomóc mogą im szkolenia z podnoszenia kompetencji międzykulturowych, przygotowujące pracowników instytucji kultury do pracy w wielokulturowym środowisku;
  • muzeoterapię, czyli cykl warsztatów dla dorosłych skoncentrowany na redukcji stresu i wsparciu zarządzania emocjami;
  • zatrudnienie specjalistów z grona uchodźców, którzy wesprą realizację i dostosowanie muzealnych aktywności do potrzeb osób z Ukrainy; dla muzeum to ogromna szansa na poszerzenie oferty, pozyskiwanie nowych odbiorców, a w dalszej perspektywie – nawiązanie kontaktów pomocnych w odbudowie ukraińskich instytucji kultury po wojnie;
  • remonty służące adaptacji wyznaczonych przestrzeni do nowych funkcji wynikających z rozszerzenia oferty edukacyjno-kulturalnej.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach projektowych!

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.