© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.04.2023

Muzeum w prostej polszczyźnie

Codziennie jesteśmy bombardowani olbrzymią ilością rozmaitych informacji. Zostaje nam coraz mniej czasu, by się ze wszystkimi zapoznać. Brakuje nam energii, aby rozszyfrowywać skomplikowane teksty. Jeśli więc rzeczywiście chcemy dotrzeć z informacją do odbiorcy, powinniśmy pisać w bardziej przystępny sposób, czyli jasno, prosto i oszczędnie.

Co to jest język prosty

Prosty język to taki sposób wypowiedzi, dzięki któremu przeciętny odbiorca zrozumie wypowiedź po pierwszej lekturze. Dzięki trafnie i prosto napisanym informacjom:

 • czytelnik szybciej i łatwiej podejmie decyzje,
 • chętniej zagłębi się w temat, o którym czyta,
 • więcej zapamięta i lepiej pozna różne obszary tematyczne.

To pozwoli mu stać się bardziej świadomym odbiorcą m.in. różnych propozycji kulturalnych.

Na czytelność tekstu i łatwiejsze jego zrozumienie wpływają takie elementy jak:

 • słowa – zaleca się słownictwo codzienne, unikanie słów bardzo specjalistycznych,
 • budowa zdań – odpowiednio krótkich, zawierających jedną myśl,
 • układ graficzny – przejrzystość, przemyślana kolejność prezentowanych informacji i odpowiedni sposób ich wyróżnienia.

Każdy tekst powinien być napisany w sposób zrozumiały, niezależnie od tego, czy jest to informacja skierowana do specjalisty, czy osób przeciętnie zainteresowanych danym tematem. Przy tworzeniu tekstów trzeba brać pod uwagę perspektywę odbiorcy i rodzaj tekstu. Szczególnie teksty informacyjne, skierowane do wszystkich, powinny stosować prosty język i przejrzystą konstrukcję. Warto także pracować nad tekstami specjalistycznymi, aby ułatwić czytelnikom ich odbiór.

W ramach projektu:

 • przeszkoliliśmy redaktorów i autorów tekstów z tworzenia w tekście prostym:
  – tekstów informacyjnych,
  – tekstów naukowych, skierowanych do specjalistów;
 • przygotowaliśmy wytyczne dla pracowników dotyczące tworzenia prostych tekstów;
 • przeanalizowaliśmy wiele tekstów publikowanych na naszej stronie i zredagowaliśmy je w wersji prostej.

Przykładowe tekstyPrzedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. „Kultura bez barier” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w partnerstwie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacją Kultury bez Barier oraz Institut für Bildung und Kultur e.V.