© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.05.2018

Nagroda Europa Nostra 2018 dla projektu EPICO

Nagroda Unii Europejskiej Europa Nostra to najważniejsze wyróżnienie w Europie za osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. W 2018 r. to prestiżowe wyróżnienie w kategorii poświęconej badaniom naukowym przyznano projektowi EPICO realizowanemu m.in. przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Projekt znalazł się także w elitarnym gronie siedmiu zwycięzców Grand Prix, wytypowanych przez jury spośród 29 laureatów.

Wyróżniony nagrodą projekt EPICO – European Protocol in Preventive Conservation – miał na celu opracowanie uniwersalnej metodologii służącej opiece prewencyjnej nad kolekcjami eksponowanymi w siedzibach historycznych i muzeach rezydencjalnych. W latach 2015–2017 badacze z Wersalu, Venaria Reale i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współpracujący w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich analizowali związek między stanem zachowania obiektów zabytkowych a środowiskiem, w jakim one się znajdują, biorąc pod uwagę architekturę, wystrój wnętrz i warunki klimatyczne oraz społeczną i edukacyjną rolę historycznej rezydencji.

Takie całościowe podejście może być wskazówką dla osób opiekujących się podobnymi kolekcjami, pomocną w ocenie sytuacji, a także w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących ochrony dziedzictwa. W opinii jury Nagrody Europa Nostra program EPICO prezentuje wzorce postępowania służące racjonalnej polityce ochrony zabytków, bazującej na zrównoważeniu konserwacji prewencyjnej i renowacji.

Żywa i ekwiwalentna wymiana wiedzy i doświadczeń między specjalistami z Francji, Polski i Włoch, a także publikacja materiałów wypracowanych w trakcie realizacji projektu (EPICO - Metody ewaluacji stanu kolekcji w siedzibach historycznych, [w:] CRONACHE 7, Genua 2017) w czterech językach (angielskim, francuskim, włoskim i polskim) jest dowodem na potencjał i wartość europejskiej współpracy.

Ważnym podsumowaniem projektu EPICO była międzynarodowa konferencja pt: La conservation préventive dans les demeures historiques et les châteaux-musées : méthodologies d’évaluation et applications zorganizowana w Wersalu w dniach 29 XI – 1 XII 2017 r. Uczestnikami konferencji byli światowej sławy eksperci z dziedziny prewencji konserwatorskiej.

Partnerzy projektu:
Sieć Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE),
L'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV),
Centre de recherche du château de Versailles (CRCV),
Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”,
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Więcej o projekcie:
http://www.europeanroyalresidences.eu/event/epico/

Podczas obchodów pierwszego w historii Europejskiego Szczytu Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie ogłoszono laureatów Nagrody Europejskiej w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego / Nagrody Europa Nostra 2018. W piątek 25 czerwca 2018 r. odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Uroczystość uświetnił swoją obecnością prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier, a prowadzili ją Plácido Domingo, prezydent Europa Nostra, oraz Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu. Wśród siedmiu zwycięzców Grand Prix, wytypowanych przez jury spośród 29 laureatów, znalazł się również projekt EPICO.

logo EPICO