© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Nagrody

W ostatnich latach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie było wielokrotnie nagradzane za swoje działania i osiągnięcia. Poniżej prezentujemy najważniejsze wyróżnienia:

Książka „Przepisy Paula Tremo” w opracowaniu prof. Jarosława Dumanowskiego została wyróżniona w konkursie Muzealna Książka Roku w kategorii wydawnictwa edukacyjne.

Wystawa „Kolekcjonerstwo Potockich” zdobyła wyróżnienie w 43. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022. Wystawę nagrodzono w kategorii: nowe i zmodernizowane wystawy stałe.

Wydana przez muzeum książka prof. Bożeny Popiołek pt. "Rytuały codzienności. Świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej" zdobyła drugą nagrodę w konkursie Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego w edycji 2023. 

Projekt „Potrzeby ogrodne – warsztaty kulinarno-ogrodowe dla rodzin” zajął drugie miejsce w XVI edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” 2022 w kategorii „Projekt edukacyjny”. W ramach projektu zachęcaliśmy uczestników aby odwiedzali nasz ogród pożytkowy i poprzez kontakt ze świeżymi roślinami uruchomili wyobraźnię i wrażliwość twórczą. Kuratorką projektu jest Martyna Przedpolewska, realizował go zespół zaangażowanych kucharzy, edukatorów kulinarnych i przyrodniczych.

Wydana przez muzeum monografia naukowa „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich” autorstwa prof. Bożeny Popiołek otrzymała nagrodę naukową im. Joachima Lelewela Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN za rok 2020 w kategorii: najlepsza książka historyczna.

Książka „Portret w dawnej Polsce” autorstwa prof. Jana K. Ostrowskiego otrzymała jedno z równorzędnych wyróżnień w konkursie o Nagrodę KLIO w kategorii edytorskiej (2020). Autorem projektu graficznego jest Wojciech Staniewski.

Wśród laureatów nagrody Europa Nostra 2019 w kategorii „edukacja, szkolenie i zwiększanie świadomości” znalazło się znakomite „Miejsce przy królewskim stole”, projekt Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zwycięzcy zostali uhonorowani podczas prestiżowej ceremonii wręczenia Nagród w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego, która odbyła się 29 października 2019 r. w Paryżu, w ramach Europejskiego Kongresu Dziedzictwa Kulturowego. „Miejsce przy królewskim stole” to inicjatywa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, której celem było dzielenie się doświadczeniem i wiedzą o kulinarnej historii dworów królewskich. Dzięki warsztatom, wydarzeniom plenerowym i konferencjom naukowym zorganizowanym przez muzeum wzrosła świadomość tradycji i obyczajów kulinarnych europejskich dworów. Projekt zrealizowano w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 wraz z podobnymi działaniami w królewskich pałacach całej Europy, zrzeszonych w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich  http://www.europeanroyalresidences.eu/ 

III Nagrodą Warszawskiej Edukacji Kulturalnej w kategorii instytucje kultury i muzea nagrodzono program „A co to? A kto to?” – cykl warsztatów dla dzieci ze spektrum autyzmu. Zajęcia umożliwiają poznanie rezydencji wilanowskiej, stanowią okazję do spotkania ze sztuką i dawnymi obyczajami oraz inspirację do podejmowania działań plastycznych. Kuratorem programu jest Marta Walewska, zajęcia prowadzą edukatorki: Magdalena Maria Borowczak, Magdalena Magenta, Karolina Sawicka.

Certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego 2018 muzeum otrzymało 18 października 2018 r. podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza. Celem konkursu organizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych roku, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych służących rozwojowi konkurencyjnych produktów Mazowsza.

Projekt EPICO (European Protocol in Preventive Conservation) otrzymał Nagrodę Unii Europejskiej Europa Nostra 2018 w kategorii badań naukowych. Projekt miał na celu opracowanie uniwersalnej metodologii służącej opiece prewencyjnej nad kolekcjami eksponowanymi w siedzibach historycznych i muzeach rezydencjalnych. W latach 2015–2017 badacze z Wersalu, Venaria Reale i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współpracujący w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE) analizowali związek między stanem zachowania obiektów zabytkowych a środowiskiem, w jakim one się znajdują, biorąc pod uwagę architekturę, wystrój wnętrz i warunki klimatyczne oraz społeczną i edukacyjną rolę historycznej rezydencji.

Królewski Ogród Światła zdobył wyróżnienie w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny 2017. Polska Organizacja Turystyczna przyznała Złoty Certyfikat, 10 certyfikatów i tylko jedno wyróżnienie – właśnie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za Królewski Ogród Światła. W finale konkursu brało udział 45 atrakcji turystycznych z całego kraju.

Program edukacyjny „Scriptorium Villa Nova” został ponownie nagrodzony w konkursie na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0–14 lat w Warszawie, organizowanym przez portal Czasdzieci.pl. Nagrodę Słoneczniki 2017 (w głosowaniu rodziców) zdobyły nasze cykliczne kursy kaligrafii: „Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka”.

Program edukacyjny „Scriptorium Villa Nova” otrzymał Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej 2016 w kategorii: Instytucje artystyczne i muzea (II miejsce). Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 12 października 2016 r. w nowo otwartym Centrum Kreatywności przy ul. Targowej.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zajęło II miejsce w konkrsie Lodołamacze 2016 w kategorii Instytucje za „szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”. Zdaniem kapituły działalność naszego muzeum na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2015 r. podczas I Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami otrzymało tytuł Ambasadora Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienie to ma dla nas wyjątkowe znaczenie, ponieważ zostało przyznane przez środowisko niezwykle wymagające i jednocześnie najbardziej kompetentne do oceny działań na rzecz dostępności – przez osoby z niepełnosprawnościami oraz organizacje pozarządowe.

Program „Goście Gościom” otrzymał trzecią nagrodę w konkursie „Wierzba”, w kategorii „Najlepszy muzealny projekt edukacyjny zrealizowany w 2015 roku”.

Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii ochrona dziedzictwa. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 29 maja 2014 roku w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie uhonorowano statuetką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za realizację projektu „Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) w kwocie 21 mln zł – 21 listopada 2013.

Wystawa „Primus inter pares” wygrała Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2013 w kategorii wystawy historyczne i arechologiczne. Był to XXXIV konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniający najlepsze i najważniejsze wydarzenia w polskich muzeach. Wystawa odbyła się w dniach 23 kwietnia – 8 grudnia 2013 r.

Rozprawa doktorska Bartłomieja Czarskiego, na której podstawie muzeum wydało tom „Stammaty w staropolskich książkach”, została wyróżniona w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską za lata 2011–2013 dotyczącą epoki baroku. Praca „Stemmata w ramie wydawniczej druków z okresu staropolskiego – studium zjawiska” została napisana pod kierunkiem prof dr hab. Barbary Milewskiej-Waźbińskiej.

Książka „Portret polski. Tradycja i świadomość historyczna” autorstwa Krystyny Gutowskiej-Dudek, wieloletniej opiekunki zbioru malarstwa w wilanowskim muzeum, została wyróżniona w konkursie na Nagrodę KLIO 2013 w kategorii edytorskiej. Autorem projektu graficznego jest prof. Maciej Buszewicz.

Seria książkowa „Akademia Zarządzania Muzeum” otrzymała I nagrodę w konkursie „Muzeum widzialne” organizowanym przez NIMOZ i STGU w kategorii wydawnictwa książkowe i multimedialne oraz została wyróżniona na stronie Editorial Design Served przez międzynarodowy serwis Behance.net – 2013.

Dwa programy edukacyjne otrzymały nagrodę Słoneczniki 2013: Kaligrafia – (nie)zapomniana sztuka – w kategorii: JĘZYK – czytanie, pisanie, mówienie, wrażliwość literacka oraz Beagle – jeden rok z życia drzewa – w kategorii PRZYRODA – rozumienie praw przyrody, wrażliwość ekologiczna, umiejętności badawcze, klasyfikacyjne.

Wilanowski kalendarz otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepszą fotografię w ramach IX Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy Vidical 2013.

Książka „Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie” Anety Markuszewskiej została wyróżniona Nagrodą im. Ks. Prof. Hieronima Feichta przyznawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich w marcu 2013.

Wilanowski kalendarz otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepszą typografię w ramach VII Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy Vidical 2011.

Książka „Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej” została wyróżniona nagrodą Academia podczas piątej edycji Targów Książki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA 2011.

Książka „Platery warszawskie w latach 1822-1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj” zdobyła II miejsce w kategorii najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2010 r. przez placówkę muzealną posiadającą siedzibę na Mazowszu w konkursie na Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” 2011.

Wystawa „Święto baroku” zdobyła I miejsce w kategorii najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu w IV Edycji Konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba” 2010.

Nowa edycja książki „Compendium Ferculorum albo zebranie potraw” otrzymała wyróżnienie w Nagrodzie Klio 2010.

Pałac w Wilanowie zwyciężył w plebiscycie 7 cudów Warszawy organizowanym przez serwis Moje Miasto. Konkurs zakończył się 13 grudnia 2009 r.

Projekt „Innowacyjna oferta edukacyjna” otrzymał nagrodę w kategorii programy edukacyjne i oświatowo-wychowawcze w konkursie Sybilla 2009.

Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pokojach Chińskich i Myśliwskich wykonane w ramach projektu „Restauracja wnętrz pierwszego w Polsce Muzeum Sztuki - Muzeum Pałac w Wilanowie” otrzymały Grand Prix w konkursie Sybilla 2007. Więcej – tutaj.

Projekt „E-learning. Multimedialny projekt edukacyjny Muzeum Pałacu w Wilanowie” otrzymał II nagrodę w kategorii programy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze i promocyjne w konkursie Sybilla 2007.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Baroque Villa, Suburban and Country Residences, c. 1600-1800” otrzymała III nagrodę w kategorii osiągnięcia z zakresu działalności naukowej w konkursie Sybilla 2007.

Prace badawcze, konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji Pałacu w Wilanowie od strony dziedzińca otrzymały I nagrodę w kategorii dokonania z zakresu konserwacji w konkursie Sybilla 2006.

Wystawa „Wyrafinowany urok białej porcelany. Wystawa wilanowskiej kolekcji biskwitów” otrzymała wyróżnienie w kategorii wystawy sztuki w konkursie Sybilla 2006.

Książka „Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego” otrzymała I nagrodę w kategorii publikacje w konkursie Sybilla 2006.

Książka „Kolekcja wilanowska” otrzymała III nagrodę w kategorii publikacje w konkursie Sybilla 2005.

Za wieloletnią współpracę z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie w przywracaniu świetności rezydencji królewskiej oraz konsekwentny współudział w kształceniu kadr konserwatorskich Muzeum otrzymało Medal Bohdana Marconiego w 2005 r.

IV edycja programu edukacyjnego „Wilanów znany – nieznajomy. Cztery pory roku” otrzymała Wyróżnienie w kategorii Programy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze i promocyjne w konkursie Sybilla 2002.