© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   20.11.2019

Najtrudniejsze za nami Zakończenie Zadania nr 2 : „Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu”.

Najtrudniejsze zadanie projektowe zakończone. Chodziło w nim o przeprowadzenie kompleksowej rewaloryzacji obu galerii pałacowych na I piętrze Pałacu w Wilanowie oraz utworzenie nowego wizerunkowego produktu turystycznego. Celem było także kompleksowe zabezpieczenie techniczne pomieszczeń objętych projektem. W listopadzie 2019 r. przedstawiciele muzeum, Generalnego Wykonawcy prac oraz Inżyniera Nadzoru podpisali protokół jego realizacji.

Konieczność wykonania tej inwestycji była wynikiem złego stanu konstrukcji zadaszenia i skorodowanych elementów przeszkleń. A do tego zawilgocenia, zacieki, rysy, pęknięcia prostopadłe do ścian i bardzo niskie parametry izolacyjności termicznej – ich gruntowny remont pozwolił wyeliminować powtarzające się problemy techniczne, zagrażające tak zabytkom, jak i samemu pałacowi. Poza tym usunięty został sztuczny twór modernistyczny, wprowadzony do wnętrz pałacu w okresie powojennym.  

Dzięki wykonaniu zaplanowanego zakresu prac muzeum przede wszystkim  odtworzono dziewiętnastowieczny kształt i dekorację Galerii Południowej. Ponadto w ramach Galerii Północnej powołano do życia produkt o współczesnym wymiarze architektonicznym, przy zachowaniu historycznych rozwiązań muzeograficznych. Wykonano konserwację istniejących i odkrytych malowideł naściennych, wymieniona na nową została zużyta technicznie konstrukcja przykrycia galerii, wyeliminowano również wady związane z bardzo niską izolacyjnością przestrzeni wystawowych i murów pałacu. Kolejne efekty prac w Muzeum to zdecydowana poprawa oświetlenia, bezpieczeństwa klimatycznego i fizycznego i innych warunków ekspozycji muzealiów. Dla przykładu wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie i osuszanie powietrza będą realizowane za pomocą central wentylacyjno-klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła i pełną automatyką fabryczną. Z kolei nowa instalacja elektryczna zniwelowała zagrożenie pożarowe - wymieniono oświetlenie ogólne, ewakuacyjne, kierunkowe, nocne i akcentujące. W ramach przebudowy dachu wykonano nową instalację ogrzewania koryt dachowych, wpustów i rur spustowych wody deszczowej, co zapobiegnie zamarzaniu wody i tworzeniu się zimą pokryw lodowych. Zmodernizowana i zabezpieczona została łącznie powierzchnia: 647,17 m².

Obszar poddany pracom remontowo-modernizacyjnym w liczbach:

1. Galeria Południowa: 218,78 m².
2. Galeria Północna:  222,99 m².
3. Poddasze galeria południowa: 104,60 m²
4. Poddasze galeria północna: 100,80 m²

Całe zadanie było realizowane w latach 2018 – 2019, a łączny koszt wykonanych prac wyniósł 10.450.080 zł.

logotypy POIiŚ3