© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   07.08.2015

Nieruchomości ziemskie i ich właściciele w postępowaniach administracyjnych z lat 1944–1950 wywołanych realizacją dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej

Fragment wstępu Autora:

Prezentowana publikacja stara się przedstawić głównie kwestię nieruchomości ziemskich i ich właścicieli w postępowaniach administracyjnych z lat 1944–1950 wywołanych realizacją dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Podjęto w niej próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1. co rozumiano w momencie wydania i realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, pod pojęciem nieruchomości ziemskiej; 2. czy w trakcie realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej właściciele ziemscy mogli się odwołać od decyzji administracyjnych upaństwawiających ich nieruchomości, czy też zostali oni pozbawieni tej możliwości, a jeżeli odwołania miały miejsce, to co było ich przyczyną oraz jaki miały charakter i skutek; 3. bardzo ważnym jest również ustalenie, czy przyjęta przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, definicja prawna nieruchomości ziemskiej, traktująca majątek ziemski, jako całość gruntu i zabudowań właściciela, w tym również parku i budynków mieszkalnych, była w tym czasie kwestionowana przez wywłaszczonych właścicieli ziemskich; 4. czy wywłaszczeni właściciele otrzymywali odszkodowanie na podstawie art. 17 dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej i w jakiej postaci – samodzielnego gospodarstwa rolnego czy raczej zaopatrzenia w wysokości uposażenia urzędnika państwowego VI grupy, wreszcie na jakiej podstawie były przyznawane odszkodowania, z urzędu czy na wniosek wywłaszczonego, jaka była skala otrzymanych odszkodowań, w formie gospodarstwa rolnego oraz zaopatrzenia w wysokości uposażenia urzędnika państwowego VI grupy.

Całość publikacji do pobrania w formie pliku pdf.