© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.11.2022

Norwid, romantycy i Etruskowie

Renata Gadamska-Serafin, Norwid, romantycy i Etruskowie, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-93-8
Kup teraz w e-sklepie!

Monografia dotyczy ważnego, choć dotychczas zupełnie pomijanego w badaniach nad twórczością Norwida, zjawiska lub tematu, a mianowicie obecności i znaczenia wątków etruskich w dziele twórcy Vade-mecum. Rzecz może budzić podziw, a nawet badawczy respekt, zarówno w warstwie informacyjnej, jak i objętości. […] jest na pewno bardzo erudycyjna, ciekawa, przynosi także wiele nieznanych informacji oraz kontekstów, głównie z zakresu archeologii, historii sztuki i historii kultury. Bez wątpienia monografia będzie ważną pozycją w norwidologii, poszerzy naszą wiedzę na temat możliwych lub pewnych układów odniesień dla tekstów oraz dzieł plastycznych Norwida. Trzeba Autorkę wyróżnić za dociekliwość i szerokie spektrum badawcze, za poszerzanie pola naszej wiedzy na temat epoki, w której poeta żył i tworzył.

~ Prof. dr hab. Piotr Chlebowski, Ośrodek Badań nad Twórczością Norwida, Katolicki Uniwersytet Lubelski