© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   28.12.2020

Nowa droga pożarowa

30 listopada 2020 r. zakończyliśmy budowę nowej drogi pożarowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Najważniejszym celem tego trwającego ponad rok projektu (rozpoczął się w październiku 2019 r.) było stworzenie warunków właściwego, sprawnego dojazdu straży pożarnej do kluczowych miejsc w pałacu i otaczającym go parku. Jeden z istotnych elementów stanowiło wykonanie nowej bramy od ul. Stanisława Kostki Potockiego, zapewniającej bezproblemowy wjazd na teren muzeum jednostkom bojowym straży pożarnej. Wyremontowaliśmy także i zautomatyzowaliśmy drugą istniejącą bramę znajdującą się na trasie przebiegu drogi.

Droga pożarowa została wykonana w zasadniczej części po śladzie istniejących alejek parkowych – przy tej okazji z radością pożegnaliśmy nawierzchnię asfaltową na rzecz przyjaznej dla środowiska i właściwej dla historycznego charakteru i rangi tego miejsca nawierzchni mineralnej. Aby zapewnić stabilne podparcie nowej drogi biegnącej po skarpie, a przy okazji wzmocnić walory estetyczne założenia pałacowo-parkowego, wyremontowaliśmy blisko 30-metrowy mur oporowy łączący dwa poziomy ogrodów. Jego historia sięga końca XVII w., a znacząca przebudowa miała miejsce w 2. poł. XVIII w.

Prace remontowe objęły również wzmocnienie konstrukcji trzech studni chłonnych na tarasie dolnym ogrodu włoskiego, ukrytych w ziemi przed wejściem do tzw. Wielkiej Grotarni. W dalszej kolejności wykonano w tym miejscu wspaniałe trawniki gazonowe, stanowiące fragment szerszej koncepcji rewaloryzacji przypałacowych ogrodów. W trakcie przebudowy alejek w górnej części ogrodu włoskiego (przy pałacu) odkryto fragmenty dwóch ceglanych murów. Ich układ, budulec i analizy dotychczasowych wyników badań archeologicznych pozwalają przypuszczać, że stanowią one części murów oporowych z końca XVII oraz początku XVIII w.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.