© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   21.12.2020

Nowa seria muzeologicznych publikacji

Seria "MUZEOLOGIA – NOWE MIEJSCA"


Od 10 lat ukazują się kolejne tomy serii „Muzeologia” (22 tytuły) poświęcone zagadnieniom praktyki, teorii i legislacji muzeologicznej, wydawane z inicjatywy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i powstające we współpracy z innymi muzeami, wydawnictwami, komitetami muzeologicznymi (ICOM). Od samego początku ta właśnie między-muzealna, profesjonalna współpraca jest kluczem doboru tematyki poszczególnych edycji. Komitet redakcyjny serii uznaje bowiem, że proces zmian chrakteryzujący współczesne muzea należy do zjawisk ciekawych i godnych uważnej obserwacji, obecnych we współczesnej humanistyce i mających istotny wpływ na rozwój kultury w społecznościach małych i wielkich. W ciągu ostatniej dekady powstało w Polsce wiele nowych muzeów. Każde z nich buduje swój indywidulany model działania w otoczeniu. We współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku chcemy obecnym tomem zainicjować drugą serię nazwaną „MUZEOLOGIA – NOWE MIEJSCA ”, poświęconą programom, teoriom i zdarzeniom dokumentującym powstawanie w Polsce nowych muzeów. Mamy nadzieję, że w przyszłości publikacje te staną się ważnym zapisem muzeów in statu nascendi – rodzajem kroniki idei nieuniknionej muzealizacji naszego świata.
Okładka muzeum relacyjne

Janusz Byszewski, Beata Nessel-Łukasik, Muzeum relacyjne, seria „Muzeologia – nowe miejsca”, t. 1, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66104-50-1, 978-83-66104-51-8.

Kup teraz w e-sklepie!


Publikacja w ciekawy, żywy i niekonwencjonalny sposób przedstawia oryginalną koncepcję nowego typu muzeum określoną mianem „muzeum relacyjnego”. Autorzy przybliżają ją i opisują, wykorzystując do tego celu zarówno informacje teoretyczne i aparat naukowy, jak i doświadczenia praktyczne, które stały się udziałem współtwórców Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Książka została wydana we współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i jest dostępna  w wersji polskiej i angielskiej.