© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
„Studia Wilanowskie”   „Studia Wilanowskie”   |   28.01.2011

Nowe materiały do ikonografii wojennej króla Jana III Sobieskiego

Studia Wilanowskie, 1978 r., T. III-IV

Najwymowniejszym świadectwem popularności Jana III w kraju i za granicą jest jego ikonografia wojenna, zwłaszcza ta jej część, która nie łączy się bezpośrednio z inicjatywą króla. Ikonografia ta zatacza szerokie kręgi, obejmuje bowiem zarówno przedstawienia autentyczne czy tylko wiarygodne, jak i fantastyyczne, które stanowią jednak odbicie nastrojów, obudzonych w świecie przez przewagi oręża polskiego...

 

 

 

Zobacz wszystkie artykuły i numery Studiów Wilanowskich