© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   30.10.2018

O kanalizacji deszczowej – dalszy ciąg realizacji zadania „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii”

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie kończy obecnie przygotowania do udzielenia dodatkowego zamówienia publicznego na dokończenie przerwanych robót budowlanych. Ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wykonanie prac polegających w szczególności na realizacji fragmentu kanalizacji deszczowej przy budynku Oranżerii. Ostatnim etapem będzie podłączenie studni rozprężnej przewodem rurowym do zbiorczej kanalizacji deszczowej obsługującej muzeum. Wszystkie tego rodzaju prace, przewidziane w zadaniu „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii”, mają na celu zmodernizowanie i przystosowanie istniejącego systemu kanalizacji do obwiązujących obecnie przepisów prawnych.

Do wykonania pozostała jeszcze studnia z pompą pływakową – tzw. pompownia. Jej  kluczowym zadaniem będzie przyjęcie wody deszczowej, doprowadzonej przewodem rurowym z pobliskiej rury spustowej, z fragmentu dachu Oranżerii. Pompownia odbierze również wodę z odwodnienia liniowego znajdującego się w posadzce podestu zewnętrznej klatki schodowej przy budynku Oranżerii.

Dzięki pracy pompy pływakowej, umieszczonej w nowej studni, zgromadzona woda deszczowa będzie przesyłana do kolejnego elementu systemu – tzw. studni rozprężnej. Tam nastąpi redukcja dużych prędkości przepływu wody poprzez wytracenie nadmiaru energii.

Dodatkowe zamówienie publiczne w tym zakresie wynika ze wspomnianych problemów z realizacją zadania „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii”. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie podjęło decyzję o wszczęciu ostatecznych kroków formalno-prawnych wobec Generalnego Wykonawcy.

logotypy projektu POIiŚ3