© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   07.12.2017

O należny szacunek dla królewicza Jakuba Sobieskiego

Jak szybko i łatwo potrafi przeminąć doznawana chwała, przekonać się gorzko musiał najstarszy syn pogromcy Półksiężyca. W 1708 r. jego szwagier, elektor reński Jan Wilhelm Wittelsbach prosił austriackiego dyplomatę Franza Ferdynanda Kinsky’ego o interwencję u cesarza, aby ten wydał poddanym polecenie odnoszenia się z należnym szacunkiem do Jakuba Sobieskiego.

Kopia listu Jana Wilhelma Wittelsbacha do Franza Ferdynanda Kinsky’ego, Düsseldorf 18 IX 1708, NGAB, F. 694, op. 4, nr 996, k. 194.

Cesarzowi Jmci iako nayunizeni rekommendowac gravamina [skargi, żale], aby Jemu [królewiczowi Jakubowi – K.K.] w Wrocławiu Mieście y gdzie indziey większy respekt y ludzkość, niżeli się dotąd w roznych okurrencyach stało, oddawali.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo MKiDN