© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

O Pasażu Wiedzy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W Pasażu Wiedzy publikujemy artykuły na temat historii i kultury staropolskiej, przygotowane przez specjalistów z różnych dziedzin wiedzy. Teksty są oparte na badaniach naukowych, a ich autorzy to przedstawiciele środowisk akademickich, muzealnicy i publicyści. To sprawia, że Pasaż Wiedzy jest wiarygodnym źródłem, z którego wyłania się obraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy.

Pasaż Wiedzy składa się z kilku zasobów, różniących się charakterem i regularnie uzupełnianych wraz z rozwojem projektów badawczych i popularyzatorskich.

Silva Rerum upowszechnia wiedzę o historii i kulturze staropolskiej. Podobnie jak w staropolskich sylwach można tu znaleźć opowieści o życiu mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, teksty oparte na pamiętnikach z epoki, relacjach z ważnych wydarzeń, notatkach z podróży, a także opisy bitew i bohaterskich czynów, biogramy reprezentantów szlacheckich rodów, artystów, polityków, wśród nich wybitnych postaci związanych z rezydencją wilanowską. Wiele miejsca poświęcamy kuchni staropolskiej, kulturze stołu, modzie, zdrowiu, życiu rodzinnemu i duchowemu mieszkańców Rzeczypospolitej, a także inspiracjom antycznym w sztuce tego okresu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o autorach artykułów – kliknij tutaj.

Studia wilanowskie to czasopismo naukowe publikujące artykuły na temat historii i zbiorów pałacu w Wilanowie, a także działalności publicznej jego mieszkańców. Prezentuje aktualny stan badań i stanowi obszerne źródło wiedzy o historycznej rezydencji królewskiej. Archiwalne numery, sukcesywnie zamieszczane na wortalu, ułatwiają dostęp do informacji i korzystanie z zasobów czasopisma.

Ad Villam Novam udostępnia wyniki badań archiwalnych i kwerend prowadzonych przez uczonych na zlecenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w kraju i zagranicą. Publikujemy źródła dotyczące historii rezydencji wilanowskiej i życia jej mieszkańców, nieznane fakty i odkrycia, które otwierają zupełnie nowe perspektywy interpretacji dzieł sztuki. Dokumenty te pozwalają wejrzeć w proces budowy wilanowskiej rezydencji, wgłębić się w dialog prowadzony przez króla z artystami pracującymi na jego zlecenie i w życie codzienne szlacheckiego dworu.

Popularyzujemy też zasoby m.in. Polskiego Słownika Biograficznego, Kwartalnika Historii Kultury Materialnej i Magazynu Historycznego "Mówią Wieki".

Artykuły opublikowane w Pasażu Wiedzy powstały na podstawie umów zawieranych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z autorami poszczególnych opracowań. Wszelkie prawa są zastrzeżone.