© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.03.2022

O projekcie „www.muzeach”


Projekt „www.muzeach” jest działaniem na rzecz udostępniania cyfrowych zbiorów w jednym miejscu. – Dzielimy się wiedzą o dziedzictwie kulturowym w sposób prosty i zrozumiały dla wszystkich. Dajemy możliwość kreatywnego i naukowego wykorzystywania publikowanych zasobów – mówi Michał Ochremiak, kierownik projektu do grudnia 2021 r.

Zasoby kultury w cyfrowym wydaniu

Projekt zrodził się, gdy pięć muzeów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum-Zamek w Łańcucie, chciało poprawić dostęp do zasobów kultury, którymi się opiekują, i udostępnić je w sieci w jednym, wspólnym miejscu. Wiele miesięcy później, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich i środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęła się realizacja projektu pn. „www.muzeach”.

Tworzenie cyfrowych kolekcji nie byłoby możliwe bez digitalizacji (dokumentacji obiektów w postaci cyfrowych odwzorowań) i ogromnych możliwości, jakie dają współczesne techniki rejestracji obrazów. To właśnie na nich opierał się projekt. Skorzystaliśmy z pięciu metod digitalizacji, którymi są:

 1. Fotografia dokumentacyjna – podstawowa metoda pozwalająca dokładnie odwzorować obiekt w danym momencie i danym stanie zachowania..
 2. Fotografia gigapixelowa – stosowana najczęściej przy obrazach, pozwalająca przyjrzeć im się w bardzo dużym powiększeniu i dostrzegać szczegóły niezauważalne podczas zwykłego oglądania.
 3. Dokumentacja RTI (z ang. Reflectance Transformation Imaging) – umożliwiająca symulację oglądania danego obiektu ze zmianą oświetlenia; jest szczególnie atrakcyjna przy płaskich obiektach ze zróżnicowaną fakturą, bo to właśnie wypukłości powierzchni stają się dzięki tej technice lepiej widoczne.
 4. System Informacji Przestrzennej GIS (z ang. Geographics Information System) – pozwalający na przypisanie do konkretnych punktów na mapie informacji, np. zdjęć zabytków z opisami, a także danych archiwalnych czy dokumentacji technicznej.
 5. Dokumentacja 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrii i skanowania światłem strukturalnym – umożliwiająca tworzenie modeli 3D pokazujących dzieła sztuki z każdej strony, często z perspektywy niedostępnej dla zwiedzającego muzeum.

Oprócz profesjonalnej dokumentacji wizualnej postawiliśmy też na zapewnienie bogatych w szczegóły i ciekawostki informacji o obiektach muzealnych. Dołączyliśmy do nich również materiały edukacyjne.

Jeden cel, wiele wspólnej pracy

Choć cel projektu można ująć w jednym zdaniu, jego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez zaangażowania i skoordynowanej pracy wielu osób. Zespół realizujący projekt składał się m.in. z historyków i konserwatorów sztuki, fotografów, specjalistów ds. zaawansowanych technik digitalizacji, edukatorów, programistów, projektantów, redaktorów i tłumaczy – łącznie kilkadziesięciu specjalistek i specjalistów z różnych części Polski. Ponad 3-letnia praca, dla której dodatkowym wyzwaniem okazała się pandemia, zorganizowana była wokół 10 zadań:

 1. Administracja projektem i koordynacja działań.
 2. Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów.
 3. Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI).
 4. Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym.
 5. Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS).
 6. Budowa serwisu internetowego z multiwyszukiwarką cyfrowych zbiorów muzeów.
 7. Promocja.
 8. Rozwój infrastruktury – zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnych, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń.
 9. Szkolenia pracowników.
 10. Działania edukacyjne.

Efektami tych złożonych prac możemy cieszyć się wszyscy, w jednym miejscu,  o dowolnej porze, i to za darmo.

Dofinansowanie projektu

Projekt dofinansowano z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum-Zamek w Łańcucie

Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł

Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł


Zapraszamy do korzystania z serwisu i odkrywania jego zasobów.

Daj się wciągnąć, zainspiruj się!
A jeśli reprezentujesz muzeum – dołącz do nas!

zespół W muzeach

POPC