© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   09.04.2020

„O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski” wydany po niemiecku. Zestawienie idei Johanna Joachima Winckelmanna i Stanisława Kostki Potockiego

Dzięki współpracy Towarzystwa Winckelmanna w Stendal i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ukazała się w 2018 roku trzytomowa edycja tłumaczenia na język niemiecki dzieła Stanisława Kostki Potockiego O sztuce u dawnych, czyli Winkelman Polski zestawiona dla porównania i badań z tekstem niemieckim Winckelmanna.  Publikacja wyszła po ponad 200 latach od pierwszego polskiego wydania i była częścią ważnego, międzynarodowego projektu „Winckelmann/Potocki. Mistrzowie i uczniowie”, realizowanego w latach 2014 –2018 przez Towarzystwo Winckelmanna w Stendal i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wydanie przygotowywane w naukowym partnerstwie  – pozwala badaczom zgłębić nie tylko istotę samych tekstów tych dwóch wybitnych reformatorów humanistyki europejskiej, ale także zaobserwować interesujący proces krytycznego przyswajania myśli Winckelmanna w Europie Środkowej.

Publikacja ta poza tym, że udostępnia niemieckojęzycznemu czytelnikowi rozbudowany tekst autorstwa Stanisława Kostki Potockiego, wnosi także propozycję metody porównywania i badania tego, jak w przeciągu jednego pokolenia idee Winckelmanna przyjmowane były i „przekładane” wraz z interpretacją na inne języki. Edycja obejmuje trzy tomy. Za podstawę  – punkt wyjścia  – przyjęto wydanie wiedeńskie z 1776 Geschichte der Kunst des Alterthums, ponieważ wiadomo, że ta właśnie edycja wraz z wydaniem francuskim posłużyła Potockiemu do przygotowania polskiej wersji zatytułowanej O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski, wydanej nakładem własnym w Warszawie w 1815 roku. Tłumaczenie zaś na język niemiecki opracowania Potockiego zostało przygotowane tak, aby czytelnik śledzić mógł każdy wers bądź to dodany, bądź celowo pominięty przez Potockiego, co zostanie dalej szczegółowo umówione.

Pobierz cały artykuł w pliku pdf.