© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.08.2015

Obniżenie posadzki w Pokoju Cichym i w Gabinecie o Trzech Oknach wraz z wymianą instalacji elektrycznej

Zadanie to związane jest z pracami konserwatorsko-restauratorskimi przeprowadzonymi w Pokoju Cichym i w Gabinecie o Trzech Oknach.

Poziom posadzki w tych dwóch pomieszczeniach, tak jak w sąsiadującym z nimi Gabinecie Farfurowym, został obniżony w trakcie remontu pałacu w latach 50. XX w. Stosowana wtedy technologia wymusiła pogrubienie stropów poniżej ww. sal, co spowodowało podwyższenie w nich posadzki o mniej więcej 6 cm. Przez to zmieniono także proporcje pomieszczeń i tym samym zakłócono prawidłowy odbiór wyjątkowo cennych polichromii ściennych zdobiących pomieszczenia.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii ponowne obniżenie poziomu drewnianej posadzki stało się możliwe, co w konsekwencji dało łączną powierzchnię odsłonięcia ok. 2,5 mkw. niepowtarzalnych, iluzjonistycznych polichromii zdobiących Pokój Cichy i Gabinet o Trzech Oknach. Posadzka w Gabinecie Farfurowym została przywrócona do dawnej wysokości podczas prac w ubiegłych latach.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ