© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.03.2011

Ochrona prawna znaków graficznych i słownych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informacja o poddaniu ochronie prawnej znaku graficznego i znaków słownych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie informuje, że posiada na mocy ustawy Prawo własności przemysłowej prawo wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP znaków towarowych.

Znaki graficzne:

Logo – nr prawa ochronnego: 257061Znak przedstawiający elewację frontową pałacu – nr prawa wyłącznego: 201778. Prawo ochronne zostało przedłużone i jest aktualne – zobacz tutaj.


Znaki słowne:

Folwark Królewski – nr prawa wyłącznego: 225294Folwark Wilanowski – nr prawa wyłącznego: 225295Rezydencja Królewska w Wilanowie – nr prawa wyłącznego: 225296Pałac w Wilanowie – nr prawa wyłącznego: 225297Pałac Królewski w Wilanowie – nr prawa wyłącznego: 225298Rezydencja Wilanowska – nr prawa wyłącznego: 225721Morysin – nr prawa wyłącznego: 229547Villa Nova – nr prawa wyłącznego: 259879Muzeum zawraca uwagę, że na mocy uzyskanych uprawnień może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (art. 285 i art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).