© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.04.2019

Ochrona zabytków w czasie prac remontowych

Prowadzone obecnie prace remontowe na piętrach i dachach galerii ogrodowych wymagają dużej uwagi ze względu na szkodliwość dla innych miejsc Muzeum. Ochronie podlegają w szczególności cenne freski, które pokrywają ściany i stropy sąsiednich, zabytkowych pomieszczeń, oraz znajdujące się w nich sztukaterie i okładziny ścienne. Wiele z tych obiektów przeszło gruntowne konserwacje w ostatnich latach – w efekcie udało się odtworzyć ich unikalny charakter.

Chronione są również niewielkie gabinety w korpusie pałacu oraz wejścia do klatek schodowych, prowadzące do Sali Uczt – zostały one na czas remontu odizolowane specjalnymi przegrodami. Aby ułatwić przemieszczanie się pomiędzy południową i północną galerią, zbudowano specjalne korytarze komunikacyjne. Pomimo wszelkich starań całkowite odseparowanie pomieszczeń od prac technicznych jest niemożliwe.

Utrzymanie stałych warunków klimatycznych, których wymagają budowle historyczne, to problematyczny proces ze względu na utrudniony przepływ powietrza. Właśnie dlatego zespół konserwatorski od samego początku prac remontowych prowadzi wzmożoną kontrolę pomieszczeń na piętrze pałacu. Dwa razy w ciągu dnia pracownicy dokonują przeglądu odgrodzonych przestrzeni i sprawdzają stan zachowania wystroju wnętrz. Zbierają pomiary temperatury oraz wilgotności, poprzez zamontowane w wybranych miejscach urządzenia. Cyklicznie kontrolowany jest również stan zanieczyszczenia powietrza oraz stan mikrobiologiczny zabytkowych powierzchni.

Gdy warunki środowiska odbiegają niepokojąco od norm, np. poziom wilgotności jest zbyt wysoki lub dochodzi do skroplenia pary wodnej na ścianach i glifach okiennych, podejmuje się odpowiednie interwencje. Należy do nich m.in. zastosowanie urządzeń modyfikujących klimat oraz wdrożenie innych, doraźnych rozwiązań dla ustabilizowania sytuacji. Pomiędzy pracownikami technicznymi Muzeum oraz wykonawcami prac na bieżąco konsultowane są zalecenia konserwatorskie i uwagi dotyczące zagrożeń – wszystko po to, by cenne zbytki pozostały w nienaruszonym stanie.

logotypy POIiŚ3