© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.10.2020

Opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z przedmiarem i kalkulacją planowanych kosztów oraz określeniem zakresu koniecznych uzgodnień administracyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego pn.:
Opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z przedmiarem i kalkulacją planowanych kosztów oraz określeniem zakresu koniecznych uzgodnień administracyjnych dla planowanego zadania inwestycyjnego polegającego na: BUDOWIE ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE – ETAP II.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1843 ze zm.).

19 października 2020 r. opublikowano:

---------------------------------
Dokumentacja z przeprowadzonego Dialogu technicznego dot. zadania inwestycyjnego polegającego na: BUDOWIE ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE – ETAP II:
---------------------------------

---------------------------------
Dokumentacja uzupełniająca Opis Przedmiotu Zamówienia:
---------------------------------

20 października 2020 r. opublikowano:

03 listopada 2020 r. opublikowano: