© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   02.08.2019

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku publikacji: Listy Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich w Oławie, t. 1: Listy do synów z lat 1696-1704

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro
Znak sprawy NR.2402.1-1.AZ.2019

02.08.2019 r. opublikowano:

02.09.2019 r. opublikowano: