© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.08.2019

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku publikacji „Museums and Identities. Planning an Extended Museum”

ZAPYTANIE OFERTOWE
d
la zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000,00 euro
Znak sprawy NR.2402.2-1.MP.2019

Opublikowano 06.08.2019 r.:

04.09.2019 r. opublikowano: