© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.01.2024

Opracowanie projektu kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej remontu umocnień linii brzegowej Jeziora Wilanowskiego

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.: Opracowanie projektu kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej remontu umocnień linii brzegowej Jeziora Wilanowskiego.

Znak sprawy: DAS.2402.1.1.MŻ.2024

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2024 r. do godz. 15:00

Miejsce składania ofert: mzolnierczuk@muzeum-wilanow.pl

29.01.2024 r. publikacja załączników do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

09.02.2024 r. publikacja zmiany Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego