© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.06.2022

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem Toalety parkowej

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079), pn.: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem Toalety parkowej, Znak sprawy: DI.2402.2.PB.2022