© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.06.2024

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi, polegającymi na wykonaniu i montażu wolnostojącego tymczasowego zadaszenia dziedzińca – pawilonu strefy biletowej wraz z infrastrukturą techniczną

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2023 POZ. 1605, 1720), pn.:

 „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi, polegającymi na wykonaniu i montażu wolnostojącego tymczasowego zadaszenia dziedzińca – pawilonu strefy biletowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, na działce nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, w Dzielnicy Wilanów, w Warszawie”

Znak sprawy DI.2402.1.1.KK.2024

Termin składania ofert: do dnia 14.06.2024 r. do godz. 15:00.

Miejsce składania ofert: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl