© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

„Piękno do mnie przyszło...”, Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu 1905 - 1912

„Piękno do mnie przyszło...”, Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu 1905–1912, Zofia Weiss-Nowina Konopka, str. 258, ISBN 978-83-60959-00-8, (nakład wyczerpany)

Katalog wystawy „Piękno do mnie przyszło – Wojciech Weiss i Aneri Weiss”, która prezentowała malarstwo Wojciecha Weissa z tzw. okresu białego przypadającego na okres ok. 1906–1912, a także prace jego ukochanej żony i muzy, Ireny, z którą szczęśliwy związek w dużej mierze przyczynił się do zmiany nastroju obrazów Weissa. Wystawa była próbą nowego spojrzenia na twórczość artysty. W tym okresie jego malarstwo jest niezwykle osobiste, szczere i intymne, a młodopolski pesymizm, przepajający jego wcześniejsze prace, znika. „Malarstwo białego okresu burzy dotychczasowy schemat postrzegania całości twórczości tego artysty, która jawiła się pęknięta na dwie przeciwstawne części: młodopolską, sytuującą się na krawędzi symbolizmu i ekspresjonizmu, i powstającą pod wpływem prozy Stanisława Przybyszewskiego oraz dramatycznego malarstwa Edvarda Muncha, i późniejszą »postimpresjonistyczną«, akcentującą pikturalne wartości dzieł, włączającą w swój nurt wątki klasycyzujące, a później również dialog ze sztuką muzeów i z nadrealizmem”.