© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   09.10.2014

Plan ochrony Morysina oraz regulamin wstępu do rezerwatu

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał 3 września 2014 r. zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Morysin (dostępne tutaj). Akt ten wszedł w życie 19 września 2014 r. i pozwala muzeum na udostępnienie parku osobom zainteresowanych spacerami po nim (po określonych w planie ścieżkach i z miejscem wstępu jedynie od strony drogi prowadzącej do ul. Vogla), a przede wszystkim wyznacza 20-letni harmonogram działań, dzięki którym uwypuklone zostaną jego niemałe walory przyrodnicze i kulturowe. Muzeum w najbliższym czasie podejmie działania, które zapewnią osobom zainteresowanym Morysinem informację o warunkach spacerowania po parku i o specjalnej ofercie dla osób chcących dowiedzieć się od muzealnych edukatorów o jego historii i zasobach przyrodniczo-kulturowych.

Wszystkich prosimy o poruszanie się jedynie po trasach wyznaczonych w planie ochrony (w załączniku nr 8 do zarządzenia) i przestrzeganie obowiązujących w nim zakazów (w tym zakazu wprowadzania psów) – park jest przede wszystkim rezerwatem przyrody i miejscem życia wielu cennych gatunków roślin i zwierząt.

Regulamin wstępu do rezerwatu przyrody „Morysin” w dawnym angielskim parku krajobrazowym.

Więcej informacji o Morysinie można znaleźć tutaj.