© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.02.2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Plan został opublikowany na elektronicznej platformie e-Zamówienia Biuletynu Zamówień Publicznych.

Wersja nr 1 z dnia 15 lutego 2021 r:

Wersja nr 2 z dnia 12 marca 2021 r:

Wersja nr 3 z dnia 29 marca 2021 r:

Wersja nr 4 z dnia 07 kwietnia 2021 r.:

Wersja nr 5 z dnia 22 kwietnia 2021 r.:

Wersja nr 6 z dnia 05 maja 2021 r.:

Wersja nr 7 z dnia 24 maja 2021 r.:

Wersja nr 8 z dnia 12 lipca 2021 r.:

Wersja nr 9 z dnia 05 sierpnia 2021 r.:

Wersja nr 10 z dnia 14 września 2021 r.:

Wersja nr 11 z dnia 21 września 2021 r.: