© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.01.2022

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

Plan został opublikowany na elektronicznej platformie e-Zamówienia Biuletynu Zamówień Publicznych.

Wersja nr 1 z dnia 14 stycznia 2022 r:

Wersja nr 2 z dnia 16 lutego 2022 r.:

Wersja nr 3 z dnia 21 marca 2022 r.:

Wersja nr 4 z dnia 05 kwietnia 2022 r.:

Wersja nr 5 z dnia 21 kwietnia 2022 r.:

Wersja nr 6 z dnia 07 czerwca 2022 r.:

Wersja nr 7 z dnia 15 czerwca 2022 r.:

Wersja nr 8 z dnia 29 lipca 2022 r.:

Wersja nr 9 z dnia 18 sierpnia 2022 r.:

Wersja nr 10 z dnia 6 września 2022 r.:

Wersja nr 11 z dnia 30 września 2022 r.:

Wersja nr 12 z dnia 6 grudnia 2022 r.: