© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.01.2023

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023

Plan został opublikowany na elektronicznej platformie e-Zamówienia Biuletynu Zamówień Publicznych.

Wersja nr 1 z dnia 11 stycznia 2023 r:

Wersja nr 2 z dnia 6 lutego 2023 r:

Wersja nr 3 z dnia 8 marca 2023 r.

Wersja nr 4 z dnia 22 marca 2023 r.

Wersja nr 5 z dnia 31 marca 2023 r.

Wersja nr 6 z dnia 9 maja 2023 r.

Wersja nr 7 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Wersja nr 8 z dnia 20 lipca 2023 r.

Wersja nr 9 z dnia 5 września 2023 r.

Wersja nr 10 z dnia 12 października 2023 r.