© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.01.2024

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024

Plan został opublikowany na elektronicznej platformie e-Zamówienia Biuletynu Zamówień Publicznych.

Wersja nr 1 z dnia 24 stycznia 2024 r.:

Wersja nr 2 z dnia 20 lutego 2024 r.:

Wersja nr 3 z dnia 5 marca 2024 r.:

Wersja nr 4 z dnia 9 maja 2024 r.: