© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   12.02.2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: 
art. 13a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

14 lipca 2020 r.  opublikowano: