© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Pociej Leonard h. Waga

Pociej Leonard h. Waga (1632-1695), wojewoda witebski. Służył w wojsku litewskim, a dzięki małżeństwu z  Reginą z Ogińskich 1.v. Korffową cieszył się protekcją Ogińskich - jej braci i kuzynów. Podpisał w r. 1669 elekcję Michała Korybuta Wiśniowieckiego, jako porucznik petyhorski walczył z Turkami pod Chocimiem w r. 1673, a na elekcji w roku następnym był przeciwnikiem kandydatury hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego.

Wziął udział w poselstwie do dowódcy wojsk rosyjskich kniazia Jurija Trubeckiego, stacjonującego pod Kijowem, próbując go nakłonić do wspólnych wystąpień przeciw Turcji. Był w r. 1676  pod dowództwem hetmana Michała Kazimierza Paca na wyprawie przeciw Turkom, walczył pod Żurawnem. W r. 1683 znalazł się na Słowacji i na Węgrzech wraz z wojskami litewskimi, których hetman wielki Kazimierz Jan Sapieha lekceważył rozkazy króla i opóźniał działania w walkach z Turkami.

Król Jan III próbując przeciwstawić Ogińskich i ich stronników Sapiehom, nadał Leonardowi Pociejowi w r. 1686 województwo witebskie; proponowanej wcześniej kasztelanii witebskiej Pociej nie przyjął.  Jednak król nie zyskał w nim sprzymierzeńca; do końca życia Pociej zachowywał się wrogo wobec króla. Z pięciorga dzieci jedynie dwóch synów osiągnęło wiek dorosły.