© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   11.05.2015

Poczet Królów Polskich

Przedstawienie polskich monarchów od Piasta po Stanisława Augusta Poniatowskiego, odnotowujące łącznie 4 mitycznych i 39 historycznych władców. Władcy historyczni przedstawieni zostali w popiersiowych portretach, którym towarzyszą krótkie noty wymieniające daty życia i panowania monarchów, a także najważniejsze wydarzenia z ich czasów.

Jan III ukazany w zbroi karacenowej i wieńcu laurowym. Obok napis: Jan III. Sobieski, syn Jakuba Sobieskiego kasztelana krakowskiego, ur. 1624, um. 1696, panował od 1674, lat 22. Ukraina od Turków uwolniona 1674. Wiedeń przez Polaków oswobodzony 1683. Wieczysty pokój z Moskwą 1686. Wieczyste przymierze z Turkami nie przychodzi do skutku, wojna na nowo się zapala 1689. Tatarowie Ruś pustoszą 1691.