© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.06.2020

Półkolonie letnie „Wakacje u króla”

Lato to czas wytchnienia, a jednocześnie znakomita okazja na poszukiwanie i pogłębianie pasji. A gdyby tak dało się połączyć odpoczynek z rozwijaniem nowych zainteresowań? Zapraszamy na letnie półkolonie do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie! 

Do wyboru w sierpniu proponujemy dwa turnusy – zapraszamy na „Podróże małe i duże”.

Tygodniowe turnusy wypełni moc atrakcji. Będziemy wspólnie gotować, uczyć się zachowania przy stole, tańczyć i pięknie pisać. Udamy się do pałacu i ogrodów, aby poznać bliżej niezwykłą postać twórcy wilanowskiego muzeum – Stanisława Kostki Potockiego i jego pasje. Podejmiemy obserwacje przyrodnicze, aby przekonać się, że przyroda w mieście zaskakuje i zachwyca. Zajęcia ułożą się w fascynującą opowieść o dawnych czasach i obyczajach, która trwa do dziś! Aktywności będą przeplatane wspólnymi posiłkami – niektóre przygotujemy samodzielnie! – i leniuchowaniem w uroczych zakątkach ogrodów. Czy można sobie wyobrazić lepsze lato?

Uczestnikami zaopiekują się doświadczeni i wykwalifikowani edukatorzy. Półkolonie zgłaszamy do Kuratorium Oświaty.


Organizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Terminy:

 • „Podróże małe i duże”: 16–20 sierpnia,
 • „Podróże małe i duże”: 23–27 sierpnia

Wiek uczestników: 8–14 lat

Liczba uczestników w grupie: 12

Miejsce: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Villa Intrata, ul. Stanisława Kostki Potockiego 23

Cena: 1050 zł (możliwe zniżki: 5% dla rodzeństw lub 10% na drugi turnus; zniżki nie łączą się)

Cena zawiera:

 • 3 posiłki (II śniadanie, obiad [przygotowywany podczas warsztatów kulinarnych], podwieczorek, woda bez ograniczeń [prosimy zabierać ze sobą butelek wielorazowego użycia do uzupełniania wody]),
 • ubezpieczenie NNW,
 • warsztaty rekonstrukcyjne, historyczne i przyrodnicze,
 • wstęp do wszystkich obiektów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w których będą odbywać się zajęcia.

Zapewniamy:

 • różnorodność zajęć,
 • aktywność na świeżym powietrzu,
 • profesjonalny sprzęt podczas warsztatów,
 • bezpieczeństwo sanitarne.

Ramowy plan dnia:

 • 8.00–8.30 | przybycie uczestników
 • 8.30–9.00 | zapoznanie z tematyką dnia
 • 9.00–10.00 | drugie śniadanie
 • 10.00–13.00 | poranny blok zajęciowy
 • 13.00–13.30 | obiad
 • 13.30–14.00 | sjesta
 • 14.00–16.00 | popołudniowy blok zajęciowy
 • 16.00–16.30 | podwieczorek
 • 16.30–17.00 | zabawy integracyjne, podsumowanie dnia
 • do 17.30 | odbiór dzieci, czas wolny dla dzieci

„Podróże małe i duże”

Poruszane tematy:

 • Stanisław Kostka Potocki: właściciel Wilanowa, kolekcjoner, podróżnik,
 • historia kuchni: wielcy kuchmistrzowie oraz gospodarne kucharki, tygiel kulturowy w kuchni, naturalne metody konserwacji, kultura stołu, egzotyka,
 • sztuka dalekowschodnia (techniki, zdobienia, symbolika dekoracji, kolekcja w Wilanowie), konserwacja dzieł sztuki,
 • przyroda: egzotyczne rośliny w Wilanowie, rezerwat przyrody Morysin, migracja roślin.

Umiejętności praktyczne:

 • gotowanie,
 • plating (sztuka dekoracji i aranżacji talerza),
 • nauka pięknego pisania,
 • tańce salonowe z XIX w.,
 • rzeźbienie w mydle,
 • malowanie dekoracji na flizach.

Ważne! Prosimy zwrócić uwagę na to, że podczas warsztatów kulinarnych może dojść do kontaktu z alergenami! 


Zapisy:

 1. Wstępna rezerwacja miejsca nastąpi po zgłoszeniu mailowym na adres: polkolonie@muzeum-wilanow.pl. W mailu należy podać imię i nazwisko oraz wiek dziecka lub dzieci, imię i nazwisko opiekuna, jego numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 2. Po wstępnej rezerwacji na podany adres będzie wysłany link do płatności. Ostateczna rezerwacja miejsca nastąpi po dokonaniu wpłaty.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres mailowy będą wysłane dokumenty do uzupełnienia i podpisania: karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii, zgoda na wykorzystanie wizerunku, procedury sanitarne i regulamin półkolonii, upoważnienie odbioru uczestnika lub zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu.
 4. Uzupełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać (oryginały dostarczyć w dniu rozpoczęcia półkolonii) do Muzeum Pałacu w Wilanowie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
 5. Rezygnacji można dokonać jedynie na etapie wstępnej rezerwacji. Po dokonaniu opłaty nie ma możliwości zwrotu kosztów za półkolonie.

Kontakt:

Paulina Szulist-Płuciniczak
m: pszulist[at]muzeum-wilanow.pl
t: 509 300 242

Martyna Przedpolewska
m: mprzedpolewska[at]muzeum-wilanow.pl 
t: 785 905 715


W lipcu gościliśmy dwa turnusy półkolonijne „Oko w oko z przyrodą” – serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do ponownie do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie!


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 
w związku z organizacją półkolonii „Wakacje u króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a w przypadku jej potwierdzenia w celach związanych z realizacją półkolonii.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z rezerwacją jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z realizacją półkolonii jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność przetwarzania ze względu na ważny interes publiczny jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wypoczynku oraz osób mających z nimi kontakt (art. 9 ust. 2 lit. g RODO), niezbędność przetwarzania do celów archiwalnych (art. 9 ust. 2 lit. j RODO), niezbędność przetwarzania do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Dane zebrane na potrzeby rezerwacji zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku jej anulowania. Dane przetwarzane w związku z organizacją półkolonii będą przetwarzane do czasu zakończenia półkolonii, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.   

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in podmiotom obsługującym systemy informatyczne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji i udział uczestnika w półkolonii.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Ponadto przysługuje prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub inspektorem ochrony danych (dane wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.