© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.06.2020

Wakacje u króla | półkolonie letnie | zapisy trwają!

Lato to czas wytchnienia, a jednocześnie znakomita okazja na poszukiwanie i pogłębianie pasji. A gdyby tak dało się połączyć odpoczynek z rozwijaniem nowych zainteresowań? Zapraszamy na letnie półkolonie do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie! 

Do wyboru proponujemy trzy turnusy w dwóch blokach tematycznych: „Staropolskie ucztowanie” oraz „Dobrze przyprawione”.

Każdy turnus trwa tydzień i wypełni go moc atrakcji. Będziemy wspólnie gotować, uczyć się zachowania przy stole, tańczyć i pięknie pisać. Udamy się do pałacu i ogrodów, aby poznać bliżej niezwykłą postać twórcy wilanowskiego muzeum – Stanisława Kostki Potockiego i jego pasje. Podejmiemy obserwacje przyrodnicze, aby przekonać się, że przyroda w mieście zaskakuje i zachwyca. Zajęcia ułożą się w fascynującą opowieść o dawnych czasach i obyczajach, która trwa do dziś! Aktywności będą przeplatane wspólnymi posiłkami – niektóre przygotujemy samodzielnie! – i leniuchowaniem w uroczych zakątkach ogrodów. Czy można sobie wyobrazić lepsze lato?

Uczestnikami zaopiekują się doświadczeni i wykwalifikowani edukatorzy. Półkolonie zgłaszamy do Kuratorium Oświaty.


Organizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Terminy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00

 • turnus I: 27 czerwca – 1 lipca 2022 r. „Staropolskie ucztowanie”
 • turnus II: 4–8 lipca 2022 r. „Dobrze przyprawione”
 • turnus III: 11–15 lipca 2022 r. „Staropolskie ucztowanie”

Wiek uczestników: 8–14 lat

Liczba uczestników w grupie: 15

Miejsce: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Villa Intrata, ul. Stanisława Kostki Potockiego 23

Cena: 1300 zł (zniżki: 5% dla uczestników półkolonii z zeszłych lat, 5% dla rodzeństw lub 10% na drugi turnus; zniżki nie łączą się)

Cena zawiera:

 • 3 posiłki (II śniadanie, obiad [przygotowywany podczas warsztatów kulinarnych], podwieczorek, woda bez ograniczeń [prosimy o zabranie ze sobą butelek wielorazowego użycia do uzupełniania wody]),
 • ubezpieczenie NNW,
 • warsztaty rekonstrukcyjne, historyczne i przyrodnicze,
 • wstęp do wszystkich obiektów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w których będą odbywać się zajęcia.

Zapewniamy:

 • różnorodność zajęć,
 • aktywność na świeżym powietrzu,
 • profesjonalny sprzęt podczas warsztatów (m.in. fartuchy na zajęcia kulinarne, strój i narzędzia do zajęć pszczelarskich),
 • bezpieczeństwo sanitarne.

Ramowy plan dnia:

 • 8.00–8.30 | przybycie uczestników
 • 8.30–9.00 | zapoznanie z tematyką dnia
 • 9.00–10.00 | drugie śniadanie
 • 10.00–13.00 | poranny blok zajęciowy
 • 13.00–13.30 | obiad
 • 13.30–14.00 | sjesta
 • 14.00–16.00 | popołudniowy blok zajęciowy
 • 16.00–16.30 | podwieczorek
 • 16.30–17.00 | zabawy integracyjne, podsumowanie dnia
 • 17.00 | odbiór dzieci

Szczegółowy plan dnia oraz opisy zajęć do pobrania w pliku PDF:


Ważne! Prosimy zwrócić uwagę na to, że podczas warsztatów kulinarnych może dojść do kontaktu z alergenami! 


Zapisy:

 1. Wstępna rezerwacja miejsca nastąpi po zgłoszeniu mailowym na adres: polkolonie@muzeum-wilanow.pl. W mailu należy podać imię i nazwisko oraz wiek dziecka lub dzieci, imię i nazwisko opiekuna, jego numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 2. Po wstępnej rezerwacji na podany adres będzie wysłany link do płatności. Ostateczna rezerwacja miejsca nastąpi po dokonaniu wpłaty.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres mailowy będą wysłane dokumenty do uzupełnienia i podpisania: karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii, zgoda na wykorzystanie wizerunku, procedury sanitarne i regulamin półkolonii, upoważnienie odbioru uczestnika lub zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu.
 4. Uzupełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać (oryginały dostarczyć w dniu rozpoczęcia półkolonii) do Muzeum Pałacu w Wilanowie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
 5. Rezygnacji można dokonać jedynie na etapie wstępnej rezerwacji. Po dokonaniu opłaty nie ma możliwości zwrotu kosztów za półkolonie.

Kontakt:

Paulina Szulist-Płuciniczak
m: pszulist[at]muzeum-wilanow.pl
t: 509 300 242

Martyna Przedpolewska
m: mprzedpolewska[at]muzeum-wilanow.pl 
t: 785 905 715


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 
w związku z organizacją półkolonii „Wakacje u króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a w przypadku jej potwierdzenia w celach związanych z realizacją półkolonii.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z rezerwacją jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z realizacją półkolonii jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność przetwarzania ze względu na ważny interes publiczny jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wypoczynku oraz osób mających z nimi kontakt (art. 9 ust. 2 lit. g RODO), niezbędność przetwarzania do celów archiwalnych (art. 9 ust. 2 lit. j RODO), niezbędność przetwarzania do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Dane zebrane na potrzeby rezerwacji zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku jej anulowania. Dane przetwarzane w związku z organizacją półkolonii będą przetwarzane do czasu zakończenia półkolonii, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.